Spotkanie z radcami politycznymi ambasad Francji i Niemiec

20 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie studentów UKSW z radcami politycznymi ambasad Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, Panami Thomasem Buffinem (na zdj. przy mównicy) i Larsem Frederikiem Geismannem, poświęcone polityce międzynarodowej reprezentowanych przez nich państw. Spotkaniu przewodniczyli: prof. Dariusz Góra-Szopiński, kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych, oraz dr Magdalena Satora, sekretarz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, którzy do ostatnich rzędów wypełnili amfiteatralną aulę w budynku 23.

Zaproszeni eksperci dali przykład praktycznego zastosowania języka dyplomacji, podkreślając elementy afirmatywne i koncyliacyjne z punktu widzenia słuchaczy reprezentujących kraj goszczący ich placówki dyplomatyczne. Po wystąpieniach obydwu gości rozpoczęła się część spotkania przeznaczona na pytania z sali. Padły one w obfitej liczbie, cechując się precyzją i aktualnością. Za najciekawszy punkt tej części spotkania można uznać dyskusję nad zagadnieniem przeciwdziałania terroryzmowi w warunkach wewnętrznie otwartych granic Unii Europejskiej. Zdaniem zaproszonych ekspertów sytuacja wewnętrznego otwarcia granic nie tyle utrudnia, co wręcz ułatwia walkę z tym zagrożeniem, zwłaszcza w kontekście współpracy właściwych służb państw członkowskich UE.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach