Prodziekan Niestacjonarnych Studiów Administracji I i II stopnia

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji  dr hab. Anna Tarwacka prof. UKSW- doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UKSW, filolog klasyczny. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa rzymskiego publicznego i prywatnego, współautorką podręcznika „Publiczne prawo rzymskie”, prowadzi interdyscyplinarne badania nad obecnością nawiązań do prawa rzymskiego w tekstach literackich. Pełni funkcję redaktora naukowego czasopisma „Zeszyty Prawnicze”, a także sekretarza serii „Arcana iurisprudentiae”. W latach 2004-2005 była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dyżury  dla studentów Administracji Niestacjonarnej:

  • soboty zjazdowe: godz. 8.45 do 9.45 w  pok. 1727

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach