Konferencja

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego, organizowanej 22 marca 2018 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.

Konferencja naukowa została pomyślana jako dyskusja w gronie wybitnych specjalistów nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z reformą systemu ochrony danych osobowych dokonywaną przez Unię Europejską, w obliczu których stoją przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce. Celem konferencji będzie zatem dokonanie przeglądu postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które mają istotny wpływ na przetwarzanie danych osobowych m.in. w parafiach, kuriach diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, czy sądach biskupich. Ponadto zorganizowane Forum z pewnością będzie sprzyjać lepszemu przygotowaniu osób zaangażowanych w działalność Kościoła do stawianych przed nimi wymogów prawnych w tym względzie.

 

 

Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

22 marca 2018 r.

PROGRAM

 

9.00 - 9.30      Rejestracja uczestników konferencji

9.30 - 10.00    Uroczyste otwarcie konferencji: Ks. Prof. Stanisław Dziekoński - Rektor UKSW, Min. Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

10.00 - 11.30  I sesja plenarna: Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim – stan i perspektywy

Prof. Irena Lipowicz, UKSW –  Nowa regulacja prawna przetwarzania danych osobowych.

Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW – Nowy system ochrony danych osobowych w Kościele katolickim.

Ks. prof. Piotr Stanisz, KUL – Prawa osób, których dotyczą dane przetwarzane przez podmioty kościelne.

11.30 - 12.00  Przerwa kawowa

12.00 - 13.30  II sesja plenarna: Problemy przetwarzania danych osobowych w parafiach

Prof. Grażyna Szpor, UKSW – Nowe pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dr Małgorzata Ganczar, KUL – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Powierzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym.

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, UKSW – Ochrona danych osobowych przed atakami opartymi na socjotechnice.

Dr inż. Krzysztof Świtała, UKSW – Techniczna i organizacyjna ochrona danych przetwarzanych elektronicznie w parafii.

Ks. dr Bartosz Trojanowski, Papieski Wydział Teologiczny, Kuria Metropolitalna Wrocławska – Zmiany metrykalne: przepisy kościelne a  RODO.

Dr Kazimierz Pawlik, UKSW – Ochrona danych osobowych w procedurze udostępniania przez parafię informacji publicznej.

Dr Martyna Wilbrandt-Gotowicz, UKSW – Ochrona danych osobowych w Kościele w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Dostęp do akt sądowych.

13.30 - 14.00  Lunch

14.00 - 15.30  III sesja plenarna: Problemy przetwarzania danych osobowych w kuriach diecezjalnych i zakonnych, archiwach, sądach biskupich i innych instytucjach kościelnych

Prof. Czesław Martysz, UŚ – Problemy ochrony danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

Dyr. Katarzyna Prusak-Górniak, MC – Projekt nowej ustawy dopełniającej RODO i jego znaczenie dla stowarzyszeń, fundacji i spółek związanych z działalnością Kościoła.

Ks. prof. Piotr Ryguła, UKSW – Ochrona danych osób fizycznych w procesach o nieważność małżeństwa kanonicznego.

Ks. Adam Sekściński, Kuria Metropolitalna w Katowicach – Kancelaria kurialna - wątpliwości i problemy związane z wdrożeniem przepisów RODO. Perspektywa praktyka.

Ks. Michał Czelny, KUL – Prawo do prywatności w nauce Kościoła i prawie kanonicznym.

Dr inż. Kajetan Wojsyk, CSIOZ MZ – Przetwarzanie w instytucjach kościelnych danych o stanie zdrowia.

Dr Kamil Czaplicki, UKSW – Weryfikacja autentyczności dokumentów publicznych w działalności instytucji kościelnych.

Dr Beata Zbarachewicz, UKSW – Perspektywy rozwoju e-Liderów – Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych w Kościele.

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Terminarz:

15.03.2018 - termin nadsyłania zgłoszeń

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 110 zł

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 15 marca 2018 r. na konto bankowe:

74 1020 1026 0000 1802 0183 8424

Tytuł wpłaty  Forum e-Liderów,(imię i nazwisko).

 

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Budynek nr 21 (Auditorium Maximum), Aula im. R. Schumana (parter), ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Szczegółowych informacji dot. konferencji udziela: Patrycja Rutkowska, p.rutkowska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach