Zaproszenie do udziału w Polskim Forum e-Liderów Kościoła katolickiego

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego, organizowanej 22 marca 2018 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Szczegóły na stronie konferencji.

Konferencja naukowa została pomyślana jako dyskusja w gronie wybitnych specjalistów nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z reformą systemu ochrony danych osobowych dokonywaną przez Unię Europejską, w obliczu których stoją przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce. Celem konferencji będzie zatem dokonanie przeglądu postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które mają istotny wpływ na przetwarzanie danych osobowych m.in. w parafiach, kuriach diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, czy sądach biskupich. Ponadto zorganizowane Forum z pewnością będzie sprzyjać lepszemu przygotowaniu osób zaangażowanych w działalność Kościoła do stawianych przed nimi wymogów prawnych w tym względzie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach