Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI 2017/2018

zmiany nanoszone są na bieżąco w USOS, proszę sprawdzić plan tuż przed rozpoczęciem zajęć!!!

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 14.02.2018 r.

 

I STOPIEŃ 

  Zajęcia z puli ogólnouczelnianej dla III roku i II roku II st

 

II STOPIEŃ 

 

 

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

zmiany nanoszone są na bieżąco w USOS, proszę sprawdzić plan tuż przed rozpoczęciem zajęć!!!

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2.11.2017

 

I STOPIEŃ 

 

II STOPIEŃ 

 

Wykłady monograficzne i konwersatoria dla I i II stopnia

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach