Zaproszenie na konferencję pt. "Wojskowa jurysdykcja karna" - 19.06.2018 r.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz Koło Nauk Penalnych UKSW mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową "Wojskowa jurysdykcja karna", która odbędzie się 19.06.2018 r. na Kampusie Głównym UKSW w Auli Jana Pawła II (ul. Dewajtis 5).

Konferencję objął swoim patronatem Minister Obrony Narodowej, a wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele: Judge Advocate General's Corps (JAG), Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Wojskowego Sądu Okręgowego, Prokuratury Krajowej (departament ds. wojskowych), Służby Kontrwywiadu Wojskowego, USAEUR oraz uniwersytetów z całej Polski.

Liczba uczestników biernych ograniczona jest ze względu na liczbę miejsc w Auli. Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres mailowy: konferencje.penalne@gmail.com do dnia 15 czerwca 2018 r. Należy podać imię, nazwisko oraz ewentualny stopień naukowy i reprezentowaną uczelnię.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy wszystkich niezależnie od statusu studenta czy pracownika naukowego uczelni. Warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja e-mailowa.

PLAKAT

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach