Prodziekan stacjonarnych studiów Prawa

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW- doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA UKSW; adwokat; członek Rady Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji; absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału nieprzerwanie od 2002 r. Pełni funkcję redaktora tematycznego czasopism „Zeszyty Prawnicze” oraz „Kwartalnik Prawa Publicznego”, jak również członka Rady Naukowej „Studenckich Prawniczych Zeszytów Naukowych Nomos & Dike” (wydawanych przez WPiA UO). Specjalizuje się w prawie o procedurach administracyjnych, prawie administracyjnym materialnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, problematyce konstytucyjności norm prawnych oraz aksjologii prawa publicznego. Autor ponad 70 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz prawnych, w tym wykonanych na zlecenie podmiotów publicznych.

 

 
 
 
  • Dyżur w semestrze letnim 2017 / 2018 - czwartki w godz. 13:45-14:45, pok. 1727
  • Na dyżur Prodziekana obowiązują zapisy w Dziekanacie;

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach