Wzory podań

Na WPiA nie funkcjonuje obieg podań drogą elektroniczną. Podania złożone przez USOSweb nie będą uwzględniane. Wnioski składacie państwo OSOBIŚCIE w Dziekanacie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach