Aktualności-prawo niestacjonarne

Rozliczenie roku

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności zgłoszenia programu do rozliczenia.

Przywrócenie terminu egzaminu

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że osoby przystępujące do egzaminu w sesji poprawkowej z przywróconym terminem egzaminu zobowiązane są do okazania takiej zgody Dziekana egzaminatorowi.

Dział Pomocy Materialnej

Uprzejmie informujemy, że Dział Pomocy Materialnej dla studentów pracuje w każdą sobotę, w którą studenci mają zjazdy w godz. 10.00-12.00, 12.30-14.00.

Biuro Karier

BIURO KARIER przyjmuje:  poniedziałek - piątek  10:00-13:00

Dodatkowe dyżury: 27.05, 10.06, 24.06 w godzinach 9:00-12:00

Fundacja Academia Iuris poszukuje wolontariuszy

Fundacja Academia Iuris poszukuje studentów prawa, którzy w okresie wakacyjnym chcieliby się zaangażować jako wolontariusze w działanie Studenckiej Poradni Prawnej. Do pracy w Poradni zapraszamy studentów, którzy ukończyli 2 rok studiów prawniczych. Czytaj więcej

Lektorat z języka niemieckiego dla II roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że lektorat z języka niemieckiego dla II roku wyjątkowo zostaje przesunięty z dnia 21.04.2017r. na sobotę 22.04.2017r., godz. 14:30, sala 1761.

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten program stypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium
Potrzebne informację  można pobrać pod następującymi adresami:Czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Informacja z Biura Karier

Szanowni Państwo,

przypominam, że studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

a) rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),

b) posiadania karty obiegowej,

c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci) - informacja w załączeniu.Czytaj więcej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach