Aktualności-prawo niestacjonarne

Dyżury Prodziekana prof. dr hab. M. Świerczyńskiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od najbliższego zjazdu 21.04.2017r., dyżury Prodziekana Pana prof. dr hab. M. Świerczyńskiego odbywać się będą w piątki zjazdowe o godzinie 15:00 w pokoju 1727. Na dyżur obowiązują zapisy w Dziekanacie.

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Informacja z Biura Karier

Szanowni Państwo,

przypominam, że studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:

a) rozliczenia się z praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),

b) posiadania karty obiegowej,

c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci) - informacja w załączeniu.Czytaj więcej

Nowy system biblioteczny - kary pieniężne

Szanowni Państwo,

katalog książek Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji został dodany do katalogu Biblioteki Głównej UKSW w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha.

Wypożyczanie książek jest możliwe po aktywacji konta czytelnika i zaakceptowaniu Regulaminów.

Funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka.

W celu skutecznej komunikacji z Państwem prosimy uprzejmie o aktualizację swoich danych osobowych w systemie Koha, w tym szczególnie adresu e-mail.Czytaj więcej

Odwołane lektoraty z języka niemieckiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.03.2017r. lektoraty z języka niemieckiego prowadzone przez panią mgr Marię Łaszewską zostały odwołane.

Egzaminy poprawkowe z wykładów monograficznych:

Egzaminy poprawkowe z wykładów monograficznych:

Dr A.Błachnio – wykład monograficzny

Medycyna sądowa dla prawników 10.03.2017r. godz. 17.00-18.30 sala 1764

 

Dr Julia Kosonoga - Zygmunt- wykłady monograficzne – egzamin pisemny pytania otwarteCzytaj więcej

III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Szczegóły dostępne w zakładce Szkoła Prawa Niemieckiego. Czytaj więcej

Dodatkowe dyżury Pani mgr K. Gałki

Poprawa kolokwium - piątek 3 marca 2017 godz. 17:00 s. 201

Dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń z prawa karnego u dr A. Błachnio

Dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń z prawa karnego u dr A. Błachnio - 10.03.2017r. godz. 17-18.30 s.1764

PEŁNOMOCNIK Dziekana ds. PRAKTYK STUDENCKICH

Pełnomocnikiem ds. praktyk na kierunku PRAWO jest Pan dr Mateusz Tchórzewski. Terminy dyżurów zamieszczamy poniżej.
Studenci V roku Prawa, którzy rozliczyli już dokumentację z praktyk w Biurze Karier i Dziekanacie są proszeni o kontakt z dr Aleksandrą Syryt w celu uzyskania wpisu do usosweb (a.syryt@uksw.edu.pl)Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach