Aktualności-prawo niestacjonarne

Karta obiegowa

Wypełniona obiegówka jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do obrony.
Zbieracie Państwo na nich pieczątki z poszczególnych jednostek UKSW:
- Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności) -
p.039 ul. Dewajtis 5 od pon. do pt.  8.00-15.30
- Biblioteka Główna UKSW - ul. Dewajtis 5 od pon. do pt.  9.00-15.00
- Biblioteka Wydziałowa WPiA - pok. 1707, bud. 17, ul. Wóyciciego 1/3 - godz. otwarcia: pon. 9:00-15:00, wt. i czw. 8:30-16:30, pt. 10:00-18:00Czytaj więcej

Opłata za dyplom ukończenia studiów

Zgodnie z decyzją Nr 6/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 roku sprawie terminu wnoszenia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, . należność za dyplom naliczana jest w terminie 7 dni od dnia zdanego egzaminu dyplomowego,absolwent wnosi opłatę za wydanie dyplomu w terminie wskazanym na koncie studenta w USP USOS.

Praktyki semestralne w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Zakładanie kart bibliotecznych

Biblioteka WPiA informuje: do założenia karty w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji potrzebna jest ważna legitymacja studencka.

Instrukcja archiwizacji prac magisterskich w APD

Instrukacja archiwizacji pracy dyplomowej w APD znajduje sie na stronie www.apd.usos.uksw.edu.pl w zakładce INSTRUKCJE

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach