Aktualności-prawo stacjonarne

Glosa Studentki Prawa

Pani Weronika Stawińska, studentka V roku Prawa, jest autorką glosy, opublikowanej we wrześniowym wydaniu Orzecznictwa Sądów Polskich - Wolters Kluwer. Studentka glosowała orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na temat ponownego rozpatrzenia sprawy i wyłączenia pracownika organu administracji państwowej.

Egzamin dla Szkoły Bankowości

Szanowni Państwo,

Egzamin dla Szkoły Bankowości odbędzie się 19 września 2017 r.  Egzamin odbędzie się na platformie Moodle.
 

Rezygnacja

14 lipca br. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Marek Michalski przyjął rezygnację z funkcji Prodziekana ds. studenckich dr hab. Marka Świerczyńskiego, prof. UKSW.

Rozliczenie roku akademickiego 2016/2017

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2016/2017.Czytaj więcej

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.

Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).Czytaj więcej

Karta Obiegowa Studenta - odbiór w dziekanacie

Karty Obiegowe Studenta odbieracie w dziekanacie.
Wypełniona obiegówka jest jednym z warunków dopuszczenia studenta do obrony.
Zbieracie na nich pieczątki z poszczególnych jednostek UKSW:
- Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności) -
p.69 ul. Dewajtis 5, I pietro Stary Gmach, od pon. do pt.  8.00-15.30
-   UWAGA - w pierwszej kolejności zbieracie Państwo pieczątkę z Biblioteki Wydziałowej, w drugiej kolejności z Biblioteki Głównej UKSW   !!!!!!!!!Czytaj więcej

Ogłoszenie dla Studentów ostatniego roku

Biuro Karier UKSW zwraca się z prośbą do Studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienia (w systemie USOS) formularza zgody (lub braku zgody) na udział w badaniu.Czytaj więcej

Fundacja Academia Iuris poszukuje wolontariuszy

Fundacja Academia Iuris poszukuje studentów prawa, którzy w okresie wakacyjnym chcieliby się zaangażować jako wolontariusze w działanie Studenckiej Poradni Prawnej. Do pracy w Poradni zapraszamy studentów, którzy ukończyli 2 rok studiów prawniczych. Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach