Sesja Naukowa „Człowiek w Cyberprzestrzeni”

11 października 2016 r. w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Sesja Naukowa „Człowiek w Cyberprzestrzeni”. Sesja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Studentów i pracowników UKSW.
Sesja była połączona z Uroczystą Inauguracją Interdyscyplinarnego Kierunku “Człowiek w Cyberprzestrzeni” utworzonego przez Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy UKSW, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Zapraszamy do zapoznania się z:

 

Uroczystą inaugurację obu wydarzeń uświetniła obecność i wystąpienia Gości Honorowych:

 • Pani Minister Edyty Bielak-Jomaa – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pana Ministra Tomasza Zdzikota – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Pan Minister Marka Zagórskiego –  Ministerstwo Cyfryzacji
 • Pan Ministra Krzysztofa Dyla – Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Pana Macieja Gronia - Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji

 

W Sesji Naukowej wystąpili między innymi:

 • prof. dr hab. Marek Michalski, Dziekan WPiA UKSW
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński,
 • dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW
 • dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
 • dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,
 • Maciej Groń, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • dr Marcin Zarzecki, Prodziekan WNHiS UKSW
 • dr Agnieszka Gryszczyńska, UKSW
 • mec. Tomasz Grzegory, Google
 • mec. Ireneusz Piecuch, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • dr Mariusz Ulicki, UKSW.

 

Sesję Naukową prowadził dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW.

 

Przedmiotem wystąpień w Sesji Naukowej było między innymi:

 • pojęcie cyberprzestrzeni,
 • ochrona danych osobowych,
 • zagadnienia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w kontekście rozporządzenia eIDAS,
 • informatyzacja sądownictwa,
 • cloud computing,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,
 • analityka big data,
 • zarządzanie w erze cyfroweji
 • socjotechniki w cyberprzestrzeni.

 

W dwóch panelach dyskusyjnych, których moderatorem był prof. dr hab. Marek Michalski i dr Marcin Zarzecki, zaproszeni Prelegenci i Goście Honorowi udzieli w szczególności odpowiedzi na pytania:

 • Co oznacza ustawa o usługach zaufania dla identyfikacji w cyberprzestrzeni?
 • Jakie znaczenie ma wrześniowa nowelizacja procedury cywilnego dla informatyzacji sądownictwa?
 • Czy należy się bać chmury obliczeniowej?
 • Czym jest społeczeństwo informacyjne?
 • Jakie znaczenie dla ochrony prywatności w sieci ma pakiet nowych przepisów unijnych?
 • Czym jest analityka big data?
 • Jakie wyzwania przed Polską stawia nowa dyrektywa o bezpieczeństwie sieci i systemów?
 •  Na czym polega socjotechnika szpiegowska w cyberprzestrzeni?
 • Jak wykorzystać potencjał technologii w zarządzaniu w przemyśle?

 

Sesję podsumował specjalnie przygotowany film

Zdjęcia z Sesji Naukowej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach