Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

II rok i III rok - odwołanie zajęć i terminy odpracowania - p. dr Marciniak - 23 XI 2015

W  dniu 23 XI 2015 wszystkie zajęcia prowadzone przez p. dr Konrada Marciniaka zostają odwołane.

Odpracowanie zajęć:
30 XI 2015 (poniedziałek) -  odpracowanie wykładu Organizacje międzynarodowe  w godz. 9.45-11.15 w  sali 106
8 XII 2015 (wtorek) - odpracowanie ćwiczeń Prawo międzynarodowe w sali 1543 (bud. 15) w  godz.:
15.00-16.30 - grupa nr 1,
16.45-18.15 - grupa nr 2,
18.30-20.00- grupa nr 3.

 

Odbiór dyplomów

Informujemy, że do odbioru są już dyplomy wszystkich osób, których egzaminy dyplomowe odbyły się w październiku.

I rok II st. - Zmiana sali - dr Kohtamäki

Wykład Teoria stosunków międzynarodowych, prowadzony przez. p. dr Natalię Kohtamäki od 18 XI będzie się odbywał w  sali 116.

Dodatkowe terminy szkoleń BHP


Dodatkowe Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odbędą się na następujących terminach: 

Czytaj więcej

Rekrutacja MOST na semestr letni 2015/2016

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada. W jubileuszowym – 15 roku istnienia – Programu MOST, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przygotowała dla studentów I i II stopnia szeroką ofertę kierunków i uczelni. Czytaj więcej

Ogłoszenie dla kół naukowych

W zakładce STUDIA>KOŁA NAUKOWE umieściliśmy informację nt. kół naukowych działających na WPiA. Sekretarze proszeni są o nadesłanie brakujących informacji lub notatek (wizytówek kół), które chcą Państwo zamieścić na stronie, na adres: stronawpia@uksw.edu.pl

Zmiana w planie III roku

Wykład p. prof. Zbigniewa Lewickiego będzie się odbywał w  godz. 13.10-15.25.
Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo dyplomatyczne i konsularne" 15.30-17.00 (obie grupy) oraz 17.05-18.35 - dla gr nr 3.
Ćwiczenia dla gr nr 1 z przedmiotu "Polska polityka zagraniczna" w godz. 17.05-18.35.
Seminarium lic. dr Pawła Jarosa w godz. 18.35-20.05.
Zmieniony plan dostępny na stronie wydziałowej.

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia oraz wykłady monograficzne dla 2 i 3 roku została przedłużona do dn. 28.10.2015 r. (środa) do godz. 23:59. Czytaj więcej

Komunikat w sprawie podań do Dziekana

Przypominamy, że na WPiA nie działa elektroniczny obieg podań składanych przez usosweb bądź e-mail.

Wszelkie wnioski i podania (zgodne ze wzorami umieszczonymi na stronie wydziałowej - kierunek stosunki międzynarodowe) składacie Państwo osobiście w dziekanacie lub wysyłacie listem poleconym.

Podania należy adresować w następujący sposób (podania wg wzorów stosowanych na innych kierunkach i wydziałach nie będę przyjmowane):

Test poziomujący oraz rejestracja na lektoraty w roku akad. 2015/2016

Wszelkie informacje dotyczące testu poziomującego z języka oraz  rejestracji na lektoraty znajdują się w linku poniżej: http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

Informujemy, że zgodnie z programem studiów językiem obcym obowiązkowym dla studentów I roku I stopnia stosunków międzynarodowych jest j. angielski 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach