Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

Dyżur Prodziekana Ks. Prof. Dr Hab. Krzysztofa Warchałowskiego w dn. 24.06.2016

W dniu 24.06 dyżur Prodziekana Ks. Prof. Dr Hab. Krzysztofa Warchałowskiego od godz. 10:30

Terminy egzaminów dyplomowych na kierunku Stosunki międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich):Czytaj więcej

Dyżury Pracowników naukowych WPiA w czerwcu i lipcu

Poniżej zamieszczamy dyżury Pracowników naukowych WPiA w czerwcu i lipcu br. Dane uzupełniane są na bieżąco.

Czytaj więcej

Odwołanie zajęć i dyżuru - dr Satora

W dniu 6 czerwca wszystkie  zajęcia oraz dyżur p. dr Magdaleny Satory zostają odwołane. Termin odpracowania zostanie podany później. Najbliższy dyżur odbędzie się 27 czerwca.

Terminy egzaminów z wykładów monograficznych i konwersatoriów

Poniżej zamieszczamy, wskazane przez poszczególnych Prowadzących, terminy egzaminów z wykładów monograficznych i konwersatoriów:Czytaj więcej

Terminy egzaminów dyplomowych

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 3/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, jednolite magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki międzynarodowe.Czytaj więcej

Karta Absolwenta UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI
Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204
Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium.Czytaj więcej

Opłata za dyplom ukończenia studiów

Zgodnie z decyzją Nr 6/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 roku sprawie terminu wnoszenia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, . należność za dyplom naliczana jest w terminie 7 dni od dnia zdanego egzaminu dyplomowego,absolwent wnosi opłatę za wydanie dyplomu w terminie wskazanym na koncie studenta w USP USOS.

Ogłoszenie dla Studentów ostatniego roku

Biuro Karier UKSW zwraca się z prośbą do Studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienia (w systemie USOS) formularza zgody (lub braku zgody) na udział w badaniu. Formularz należy następnie złożyć wraz z kartą obiegową w Biurze Karier UKSW.Czytaj więcej

Terminy egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy pismo Dziekana WPiA w sprawie organizacji roku akademickiego.

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach