Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

Dziekanat w sierpniu

Uprzejmie informujemy, że w sierpniu Dziekanat będzie nieczynny. Wszystkie bieżące sprawy należy zrealizować do 29 lipca.

Dyżury Pracowników naukowych WPiA w okresie wakacji i we wrześniu

Poniżej zamieszczamy dyżury Pracowników naukowych WPiA w okresie wakacji i we wrześniu. 
Dane uzupełniane są na bieżąco.Czytaj więcej

Odbiór dyplomów - I i II st.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że do odebrania są wszystkie dyplomy Absolwentów I i II stopnia.

Zapraszamy w godzinach pracy dziekanatu.

Rozliczenie praktyk - dr Syryt

Szanowni Państwo, dyżur dopiero 5 września!
Przypominamy, że praktyki wakacyjne należy rozliczyć do 30 października 2016 r.

Obowiązki Studenta ws. rozliczenia roku

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do systemu Usosweb. Po weryfikacji swoich ocen Student zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego w terminie do 20 lipca 2016 r.
Studenci, którzy będą zdawać egzaminy w terminie poprawkowym (wrześniowym) zobowiązani są do weryfikacji swoich ocen oraz zgłoszenia programu do rozliczenia roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie doCzytaj więcej

Terminy egzaminów dyplomowych

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 3/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, jednolite magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki międzynarodowe.Czytaj więcej

Karta Absolwenta UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI
Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204
Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium.Czytaj więcej

Ogłoszenie dla Studentów ostatniego roku

Biuro Karier UKSW zwraca się z prośbą do Studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienia (w systemie USOS) formularza zgody (lub braku zgody) na udział w badaniu.
Formularz należy następnie złożyć wraz z kartą obiegową w Biurze Karier UKSW.Czytaj więcej

Opłata za dyplom ukończenia studiów

Zgodnie z decyzją Nr 6/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 roku sprawie terminu wnoszenia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów, . należność za dyplom naliczana jest w terminie 7 dni od dnia zdanego egzaminu dyplomowego,absolwent wnosi opłatę za wydanie dyplomu w terminie wskazanym na koncie studenta w USP USOS.

Facebook

Wydział Prawa i Administracji UKSW jest już na Facebooku. Zapraszamy. (link do strony)

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach