Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

I rok I st. - Odpracowanie zajęć prowadzonych przez p. mgr Maksymiuk

Odpracowanie zajęć z przedmiotu:

Systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata dla grup nr 1-4 (prowadzone przez p. mgr Magdalenę Maksymiuk):

Grupa nr 1 – odwołane zajęcia w dniach 12 i 19 V 2017

Odpracowanie: poniedziałek, 5 VI 2017 w godz. 16.45-20.00 w sali 1526 (b. 15) przez p. mgr Agatę Tarnacką,

Grupa nr 2 – odwołane zajęcia w dniach 5, 12 i 19 V 2017

Odpracowanie: 26 V, 2, 9 VI 2017 w godz. 15.00-16.30 w  sali 312 (b. 21) przez p. mgr Agatę Tarnacką,Czytaj więcej

Dodatkowe dyżury Biura Karier

Terminy dodatkowych dyżurów Biura Karier: 27 maja, 10 czerwca oraz 24 czerwca, w godzinach 9:00-12:00.

Zmiana godz. dyżuru - p. dr Kohtamaki

Dyżury p. dr Natalii Kohtamaki odbywają się w poniedziałki w godz. 9.30-10.30, s. 1741a (z wyjątkiem 29.05 - Święto UKSW).

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych dla osób, które powróciły z Erasmusa, odbędzie się w dniu 31 maja o godz. 10:00, s. 1704

Terminy egzaminów z wykładów monograficznych

Poniżej znajdą Państwo teminy zaliczeń/egzaminów z konwersatoriów i wykładów monograficznych:Czytaj więcej

Sesja egzaminacyjna

Informujemy, że w zakładce Terminarz egzaminów zamieszczone zostały terminy egzaminów w sesji egzaminacyjnej letniej. 

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten program stypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium
Potrzebne informację  można pobrać pod następującymi adresami:Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2017/2018

Poniżej zamieszczamy, przekazane przez Dział Pomocy Materialnej UKSW,  terminy składania wniosków o akademik:Czytaj więcej

Ogłoszenie dla Studentów ostatniego roku

Biuro Karier UKSW zwraca się z prośbą do Studentów ostatniego roku studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienia (w systemie USOS) formularza zgody (lub braku zgody) na udział w badaniu.Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach