Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

Sesja poprawkowa semestru zimowego

W zakładce Terminarz egzaminów pojawiła się sesja poprawkowa semestru zimowego 2014/2015.

Zmiana w egzaminach u dra Sz. Pawłowskiego oraz u prof. M. Kornata - zaznaczone kolorem żółtym.

Odwołanie seminarium magisterskiego i dyżuru - prof. M. Kornat

W dniu 9 marca (poniedzialek) prof. M. Kornat odwołuje seminarium magisterskie dla II roku II st. oraz dyżur.

Odwołane zajęcia prof. Tarwackiej - monograf, dyżur

Prof. Anna Tarwacka, po uzgodnieniu z Dziekanem WPiA, odwołuje w dniu 05.03.2015 (czwartek) dyżur dla studentów stacjonarnego oraz wykład monograficzny "Women in Roman Private and Public Law" dla studentów kierunków: Administracja, Prawo, Stosunki Międzynarodowe.
Termin odpracowania zajęć podany zostanie w najbliższym czasie.

Odwołane zajęcia prof. Zabłockiego - ćwiczenia, monograf

Prof. Jan Zabłocki, po uzgodnieniu z Dziekanem WPiA, odwołuje w dniu 05.03.2015 (czwartek) ćwiczenia z Prawa rzymskiego dla studentów stacjonarnego Prawa oraz wykład monograficzny "Podstawy europejskiej kultury prawnej" dla studentów kierunków: Administracja, Prawo, Stosunki Międzynarodowe.
Termin odpracowania zajęć podany zostanie w najbliższym czasie.

Dodatkowy dyżur - dr Osuchowska

Dodatkowy dyżur w sesji poprawkowej dr Marty Osuchowskiej odbędzie się 7 marca 2015 r. w godz. 8.15 - 9.00 w pok. 1734.

Zajęcia dr Gawrysiak-Zabłockiej

W związku nieobecnością p. dr Aleksandry Gawrysiak-Zabłockiej w dniach 6 i 13 marca (2 piątki) odpracowanie jej zajęć odbędzie się 2 i 9 marca (2 poniedziałki) w następującym układzie:
9.45-11.15 - seminarium licencjackie Administracji, sala 1764
11.30-13.00 - wykład z puli ogólnouczelnianianej, sala 1764
13.00-14.00 - dyżur w pok. 1755

Praktyki studenckie - ogłoszenie Pani dr A.Syryt

W wypadku kwestii związanych z praktykami, przed przyjściem na dyżur, proszę zapoznać się dokładnie ze stroną www.bk.uksw.edu.pl i dostępnymi tam aktami prawnymi i innymi dokumentami. W razie pytań proszę o kontakt a.syryt@uksw.edu.pl. 

Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych powstaje Szkoła Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Celem Projektu jest poszerzenie oferty dydaktycznej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych o zajęcia oferujące pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych i ich polityki zagranicznej. Czytaj więcej

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach