Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

Obowiązki Studenta w celu rozliczenia roku akademickiego 2016/2017

Studenci, którzy zaliczą egzaminy w I terminie sesji egzaminacyjnej semestru letniego zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie czy wszystkie oceny wpisane są do Usosweb. Do 30.07.2017 student zgłasza program do rozliczenia.Czytaj więcej

Przerwa w pracy Dziekanatów WPiA

Szanowni Państwo, Dziekanaty wszystkich kierunków WPiA będą nieczynne od 1 do 31 sierpnia br.

W lipcu Dziekanaty będą czynne wg planu zamieszczonego poniżej:
- Administracja Stacjonarna I i II st.: do 28 lipca
- Administracja Niestacjonarna I i II stopnia: do 26 lipca
- Człowiek w cyberprzestrzeni: do 27 lipca
- Prawo Stacjonarne: do 28 lipca
- Prawo Niestacjonarne: do 28 lipca
- Stosunki międzynarodowe I i II stopnia: do 28 lipca
- Studia doktoranckie: do 27 lipca

UWAGA! W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w dniach 20-24 lipca 2017 r. Dziekanaty WPiA będą nieczynne dla studentów (w ww. terminie nie ma możliwości odebrania dyplomu, pobrania zaświadczenia itp.).

Czytaj więcej

Odbiór dyplomów

Informujemy, że w godzinach pracy dziekanatu do odbioru są dyplomy wszystkich osób, których egzaminy dyplomowe odbyły się w lipcu.

Terminy egzaminów poprawkowych z wykładów monograficznych

  • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - 12.09.2017 r.,  godz. 12:00, s. 316.
  • Organizacje pozarządowe w stosunkach międzynarodowych - 04.09.2017 r., godz. 9:00, s. 1742.
  • Marketing międzynarodowy - 07.09.2017 r., godz. 10:00, s. 316.
     

Oferta praktyk w Wiedniu

Szanowni Państwo,w załączniku zamieszczamy informację nt. praktyk . Zachęcamy do zapozniania się o ofertą. Czytaj więcej

Dyżury Pracowników WPiA w okresie wakacyjnym 2017

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminy dyżurów.  Dane uzupełniane są na bieżąco. Czytaj więcej

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na r.ak.17/18

Wnioski o stypendium (wraz z załącznikami) mogą Państwo składać do 15.09. we właściwym Dziekanacie WPiA. Szczegółowe informacje i wzór wniosku opublikowano na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.

Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2017/2018

Poniżej zamieszczamy, przekazane przez Dział Pomocy Materialnej UKSW,  terminy składania wniosków o akademik:
Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do31 maja 2017 r.
Osoby przyjęte na I rok studiów w roku ak. 2017/2018, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20.07 do 4 .08. 2017
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016
Czytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach