Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

I rok II st - zmiana sali na wykład dr Płudowskiego

Szanowni Państwo,
od 26 X 2016 wykład "Dylematy globalnego przywództwa USA", będzie się odbywał do końca semstru w sali 201.

Biblioteka Wydziałowa

W dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Biblioteka będzie nieczynna.

Terminy egzaminów dyplomowych

Egzaminy magisterskie:

- promotor: Pan prof. M. Kornat - 17.10.2016 r., godz. 16:40, s. 1741B,                                         

- promotor: Pan prof. Z. Lewicki - 20.10.2016 r., godz. 9:15, s. 1704

- promotor: Pan dr hab. J. Szumski - 21.10.2016 r., godz. 9:00, s.1724  Czytaj więcej

Odwołany wykład z Prawa własności przemysłowej

Wykład Pana prof. Marka Świerczyńskiego Prawo własności przemysłowej zostaje odwołany we wtorek 11 października. Odpracowanie zajęć nastąpi 15 listopada w godz. 18:30-20:00 (we wtorek 15.11.2016 Pan prof. Świerczyński poprowadzi dla Państwa dwa wykłady tj. od godz. 16:45 do 20:00).

Czasowy dostęp do bazy Lagal Source EBSCO

Uprzejmie informujemy, że od 4 października do 30 listopada br. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma otwarty dostęp testowy do bazy z zakresu prawa Legal Source. Baza została dodana na platformę EBSCOhost uniwersytetu i dostęp do niej jest taki sam jak do innych baz EBSCO.Szczegółowe informacje dotyczące logowania znajdują się na stronie Biblioteki Wydziałowej

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA - przedłużona do 31.10.2016 r.

Stosunki międzynarodowe I st.  - od 27.09.2016 godz. 11:00 do 31.10.2016 godz. 23:59 (przedłużenie rejestracji)Czytaj więcej

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Szanowni Państwo, Dział Kształcenia UKSW  informuje, że rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym odbędzie się w terminie 28 września 8.00 do 12 października 23.59. Będą to dwie rejestracje wg obszarów kształcenia - nauk społecznych i nauk humanistycznych.   Na stosunkach międzynarodowych na 1 roku II st. oraz na 2 roku I st. obowiązuje 1 przedmiot ogólnouczelniany za 3 pkt. ECTS z puli przedmiotów humanistycznych.

Ogłoszenie Działu Pomocy Materialnej UKSW - stypendia dla studentów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 1 września 2016 r. do 10 października 2016 roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przypada od 1 września 2016 r. do 15 października 2016 r.Czytaj więcej

Zmiana lokalizacji Biura Karier/oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwentów

Informujemy, że Biuro Karier zmieniło swoją lokalizację, obecnie mieści się w bud. 21, pok. 311Czytaj więcej

Komunikat w sprawie podań do Dziekana

Przypominamy, że na WPiA nie działa elektroniczny obieg podań składanych przez usosweb bądź e-mail.

Wszelkie wnioski i podania (zgodne ze wzorami umieszczonymi na stronie wydziałowej - kierunek stosunki międzynarodowe) składacie Państwo osobiście w dziekanacie lub wysyłacie listem poleconym.

Podania należy adresować w następujący sposób (podania wg wzorów stosowanych na innych kierunkach i wydziałach nie będę przyjmowane):Czytaj więcej

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach