Aktualności - stosunki międzynarodowe stacjonarne

III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec

Pragniemy poinformować, że na WPiA w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa UE oraz Stosunków Międzynarodowych rusza III edycja Szkoły Prawa Niemieckiego i Polityki Zagranicznej Niemiec. Szczegóły dostępne w zakładce Szkoła Prawa Niemieckiego. Czytaj więcej

Zmiana PEŁNOMOCNIKA ds. PRAKTYK STUDENCKICH

!!!UWAGA!!! Od 2 grudnia 2016 r. następuje zmiana PEŁNOMOCNIKA ds. PRAKTYK STUDENCKICH. Pełnomocnikiem ds. praktyk na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE został Pan dr Andrzej Pogłódek. Poniżej zamieszczamy terminy dyżurów. Studenci III roku Stosunków międzynarodowych,  którzy rozliczyli już dokumentację z praktyk w Biurze Karier i Dziekanacie są proszeni o kontakt z dr Aleksandrą Syryt w celu uzyskania wpisu do usosweb (a.syryt@uksw.edu.pl).Czytaj więcej

Zmiana lokalizacji Biura Karier/oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwentów

Informujemy, że Biuro Karier zmieniło swoją lokalizację, obecnie mieści się w bud. 21, pok. 311Czytaj więcej

Komunikat w sprawie podań do Dziekana

Przypominamy, że na WPiA nie działa elektroniczny obieg podań składanych przez usosweb bądź e-mail.

Wszelkie wnioski i podania (zgodne ze wzorami umieszczonymi na stronie wydziałowej - kierunek stosunki międzynarodowe) składacie Państwo osobiście w dziekanacie lub wysyłacie listem poleconym.

Podania należy adresować w następujący sposób (podania wg wzorów stosowanych na innych kierunkach i wydziałach nie będę przyjmowane):Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia przez uczelnię Studentów niebędących polskimi obywatelami ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadających polskie pochodzenie.

Szczegóły pod poniższym linkiem:

http://www.dpm.uksw.edu.pl/node/45

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach