Struktura Wydziału

W ramach Wydziału Prawa i Administracji utworzono 28 Katedr, spośród których 10 działa w ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych.

 • Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce (p.o. Kierownika: dr Sławomir Godek) 
 • Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska (Kierownik: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW)
 • Katedra Postępowania Administracyjnego (Kierownik: dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW)
 • Katedra Postępowania Cywilnego (Kierownik: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW)
 • Katedra Postępowania Karnego (Kierownik: prof. dr hab. Feliks Prusak)
 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa (p.o. Kierownika: prof. dr hab. Marek Michalski)
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego (Kierownik: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Kierownik: dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii (p.o. Kierownika: dr hab. Piotr Zapadka)
 • Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (Kierownik: prof. dr hab. Marek Michalski)
 • Katedra Prawa Informatycznego (Kierownik: dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Karnego (Kierownik: dr hab. Jarosław Majewski, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego (Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Granat)
 • Katedra Prawa Pracy (Kierownik: dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich (Kierownik: prof. dr hab. Wanda Stojanowska)
 • Katedra Prawa Rzymskiego (Kierownik: prof. dr hab. Jan Zabłocki)
 • Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (p.o. Kierownika: dr Michał Będkowski-Kozioł )
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa

W ramach Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych działają następujące katedry:

 • Katedra Amerykanistyki (Kierownik: dr hab. Zbigniew Lewicki, prof. UKSW)
 • Katedra Europeistyki
 • Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych (Kierownik: dr hab. Marek Kornat, prof. UKSW)
 • Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego (Kierownik: dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej (Kierownik: dr hab. Mariusz Muszyński, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych (Kierownik: dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW)
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (Kierownik: prof. dr hab. Cezary Mik)
 • Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego (Kierownik: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW)
 • Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych (dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW)
 • Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach