Studia na WPiA


UTWORZENIE WPiA UKSW


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną. Utworzony został w 1999 r. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych zorganizowanych w Katedrach oraz Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA NA WPiA UKSW

W pracy naukowej i dydaktycznej kierujemy się refleksją nad integralnym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, a także wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską. Prowadzimy badania nad istotą i działaniem prawa w róznych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami wspołczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad międzynarodowymi stosunkami, ze szczególnym uwzględnieiem Europy i USA. Na szeroką skalę podejmujemy w szczególności badania nad europejskimi aspektami dziedzin prawa krajowego i badania nad Unią Europejską jako taką.

STUDIA NA WPiA UKSW

 

      

Oferujemy wykształcenie wyższe magisterskie na trzech kierunkach studiów:

PRAWO:
               - jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

ADMINISTRACJA:

              - studia I stopnia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym,
              - studia II stopnia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym:
                     - Specjalność: Administracja publiczna,
                     - Specjalność: e-Administracja.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

                 - studia I stopnia w trybie stacjonarnym  
                 - studia II stopnia  w trybie stacjonarnym 


Wydział Prawa i Administracji prowadzi również  studia podyplomowe, na które zapraszamy wszystkie osoby posiadające tytuł zarówno magistra, jak i licencjata.

Na Wydziale funkcjonują liczne Koła Naukowe (m.in.: koło prawa prywatnego, forum prawa publicznego, nauk penalnych, prawa administracyjnego, procesualistów, prawa podatkowego i celnego, konstytucyjnego). Aktywnie działa także Samorząd Studencki oraz Wydziałowa Rada Studencka.

 

           

 

  

 

    Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
    Informacja o ciasteczkach