WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW

Wydziałowa Rada Studentów jest organem kolegialnym Samorządu Studentów na szczeblu Wydziału, w skrócie nazywana WRSem. Wybór członków WRSu odbywa się co roku w maju, w wyborach powszechnych spośród studentów danego wydziału.
WRS WPiA posiada 9 członków, wybranych spośród 23 kandydatów. 

Do najważniejszych zadań WRSu należą:

  • wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału;
  • wybór kandydatów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej;
  • opiniowanie programów kształcenia i planów studiów przed uchwaleniem przez Radę Wydziału;
  • wybór przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów Wydziału bezwzględną większością głosów; wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu; 
  • decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu, Samorządowi Wydziałowemu.


Oprócz zadań wskazanych w regulaminie członkowie WRSu zajmują się również promocją Wydziału, organizowaniem różnorodnych akcji takich jak wydziałowe bluzy czy ogniska.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.
 


 

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW WPiA:
 

Przemysław Furmanek– Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów WPiA. Student IV roku prawa. Wiceprzewodniczący ds. finansów Niezależnego Zrzeszenia Studentów UKSW. Jego naukowe zainteresowania związane są z prawem cywilnym, które realizuje w ramach działalności Koła Naukowego Prawa Prywatnego. Poza uczelnią interesuje się kinematografią i bieganiem.

Karolina Błaszczyk– Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Studentów WPiA, studentka III roku prawa.  Obecnie pełni funkcję Rzecznika Praw Studenta. Od roku akademickiego 2014/2015 zaangażowana w działalność samorządową. W roku akademickim 2015/2016 Sekretarz Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Brała udział w realizacji takich projektów jak  „Kalendarz Studenta UKSW 2015”, instalacja Wi-Fi w budynku WPiA, „Bluzy UKSW”, „Kącik Studenta” oraz organizacji  imprez takich jak „Dzień Studenta”, „Camp Zero 2015”. Bierze aktywny udział w życiu Uczelni, co pozwala jej łączyć doświadczenie zdobyte na studiach z praktycznym działaniem na rzecz studentów. Prywatnie osoba pełna pozytywnej energii, chętna do pomocy innym. 

Marek Konieczny– Sekretarz Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, student V roku prawa, Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Od kilku lat zaangażowany w działalność społeczną, między innymi coroczną organizację Finału WOŚP w Jarocinie, a także koordynację programów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej np. „Młodzi głosują”, „Samorządy mają głos”, „Latarnik Wyborczy”, „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Zajmuje się prawami studenta oraz jakością kształcenia.

Mateusz Michał Piotrowski - Student IV roku stosunków międzynarodowych i I roku prawa. Członek Rady Wydziału, wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia i przedstawiciel w Parlamencie Samorządu Studentów UKSW. Prezes Koła Naukowego Amerykanistyki. Naukowo zainteresowany amerykanistyką i studiami strategicznymi.

Jakub Belchowski- Student II roku prawa, członek Rady Wydziału, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od roku zaangażowany w życie uczelniane i interesujący się inicjatywami studenckimi.

Krystian Bagiński- student IV roku Prawa. Drugi raz wybrany na Członka Wydziałowej Rady Studentów. W przeszłości zaangażowany w dzialalność kół naukowych takich jak KNPP, KNPPiPS czy Komisja Prawna. Miłośnik Mazur i kuchni boliwijskiej.

Anna Kostrzewa– studentka IV roku prawa. W Samorządzie Studentów działa aktywnie od pierwszego roku studiów. Była członkiem m. in. Komisji Rewizyjnej SaS, Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej SaS oraz przedstawicielem studentów w Senacie UKSW. Obecnie jest Wiceprzewodniczącą Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW, Wiceprezesem Koła Naukowego Badań nad Europą działającego w Instytucie Politologii UKSW oraz członkiem Koła Naukowego Prawa Prywatnego. Interesuje się prawem cywilnym i handlowym. Prywatnie miłośniczka kryminałów i kina.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach