WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW

Wydziałowa Rada Studentów jest organem kolegialnym Samorządu Studentów na szczeblu Wydziału, w skrócie nazywana WRSem. Wybór członków WRSu odbywa się co roku w maju, w wyborach powszechnych spośród studentów danego wydziału.
WRS WPiA posiada 9 członków, wybranych spośród 23 kandydatów. 

Do najważniejszych zadań WRSu należą:

  • wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału;
  • wybór kandydatów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej;
  • opiniowanie programów kształcenia i planów studiów przed uchwaleniem przez Radę Wydziału;
  • wybór przedstawicieli Studentów do Kolegium Elektorów Wydziału bezwzględną większością głosów; wyrażanie opinii dotyczących ogółu Studentów Wydziału w ich imieniu; 
  • decydowanie o środkach finansowych przekazanych na mocy uchwały Zarządu, Samorządowi Wydziałowemu.


Oprócz zadań wskazanych w regulaminie członkowie WRSu zajmują się również promocją Wydziału, organizowaniem różnorodnych akcji takich jak wydziałowe bluzy czy ogniska.

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub problem związany z uczelnią, zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc lub wskażemy osobę albo miejsce, gdzie powinieneś się zwrócić.
 


 

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ RADY STUDENTÓW WPiA:

Mateusz Piotrowski – Przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, student V roku stosunków międzynarodowych, Rzecznik Praw Studenta Samorządu Studentów UKSW, przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału, Radzie Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych oraz wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. Prezes Koła Naukowego Amerykanistyki, w roku akademickim 2016/2017 członek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Naukowo zainteresowany amerykanistyką, studiami strategicznymi i obronnością.

Marek Konieczny – Wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, absolwent prawa, student II stopnia administracji. Były Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Od kilku lat zaangażowany w działalność społeczną, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Uniwersytetów Polskich oraz Dyrektor Biura Prawnego Parlamentu Studentów RP. Zajmuje się prawami studenta oraz jakością kształcenia.

Karolina Chról – Sekretarz Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji, studentka II roku Prawa, skarbnik w Kole Naukowym Prawa Karnego Procesowego, członek Koła Naukowego Praw Człowieka, członek Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego, członek Komisji Prawnej, organizator i prelegent konferencji naukowych. Na obecnym etapie studiów zainteresowana każdą dziedziną prawa, prywatnie uwielbia malować, czytać wszelkiego rodzaju książki i spędzać długie godziny w teatrze.

Michał Balcerzak

Jakub Belchowski – Student II roku Prawa, Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, w kadencji 2016/2017 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Od pierwszego roku studiów zaangażowany w życie uczelniane i interesujący się inicjatywami studenckimi. Jego naukowe zainteresowania związane są z szeroko pojętym prawem cywilnym. Poza uczelnią interesuje się historią.

Paweł Gralik Student II roku Prawa, członek Zarządu Samorządu Studenckiego. Aktywnie angażujący się w projekty społeczne na naszej uczelni.

Kamil Gromadzki Student III roku Prawa, członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Zaangażowany w działalność kół naukowych takich jak: Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, Koło Naukowe Prawa Prywatnego. Poza tym lubi dobrą książkę i bieganie.

Jan Jędrasiak – Student II roku Administracji. Naukowe zainteresowania to oświata oraz prawo konstytucyjne i samorząd terytorialny. Przez 3 lata piastował funkcję Starosty Roku. Interesuje się polityką.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach