Przejdź do treści

Zaproszenie na zajęcia  Prof. Filipa Montargila ze Szkoły Komunikacji Społecznej  i Studiów Medioznawczych Politechniki  Lizbońskiej (ESCS IPL LISBOA): „The Role of Innovation in Knowledge Society”

Profesor Filip Montargil
Prof. Filipe Montargil

Szanowni  Państwo, 

Już w najbliższym czasie (12 kwietnia 2023 roku) rozpoczną się na Naszym Uniwersytecie zajęcia Prof. Filipa Montargila ze Szkoły Komunikacji Społecznej  i Studiów Medioznawczych Politechniki  Lizbońskiej (ESCS IPL LISBOA), kurs zatytułowany „The Role of Innovation in Knowledge Society”.

Strona www przedmiotu: usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-KON-U2-TROIK

Celem tego kursu jest przegląd procesu innowacji i jego powiązań z technologią i społeczeństwem zarówno w  wymiarze teoretycznym jak również praktycznym poprzez szereg wspólnie prowadzonych warsztatów.

Ma to na celu umożliwić studentom osiągnięcie dwóch głównych celów:

(i) umiejętności analizowania i rozumienia, z zewnątrz, procesów innowacyjnych opracowanych przez szereg podmiotów, takich jak min: instytucje publiczne, firmy czy organizacje szeroko rozumianego sektora pozarządowego

(ii) umiejętność inicjowania i prowadzenia procesu innowacyjnego, we własnej instytucji.

Ten 30-godzinny kurs dedykowany jest studentom studiów magisterskich Naszego Uniwersytetu. Organizatorem kursu jest Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

Językiem wykładowym jest język angielski. Zaliczenie przedmiotu równoznaczne jest z uzyskaniem 6 punktów ECTS.

Zajęcia będą prowadzone hybrydowo.

Pierwsza część zajęć będzie prowadzona online w kwietniu i maju br w środy w godzinach 11.30-13.00.

Zajęcia online odbywać się będą w dniach: 12, 19, 26 kwietnia oraz 10 i 17 maja. (w razie potrzeby również 7 czerwca).

Druga część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie.

Profesor przyleci do Polski dwukrotnie i będzie prowadził zajęcia w dniach 26, 27 maja oraz 2, 3 czerwca.

Kurs jest finansowany z Funduszy Europejskich i jest częścią większego grantu: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Udział w zagranicznym projekcie grantowym zaś jest tzw. dodatkowym doświadczeniem zawodowym, które będzie dużym atutem przyszłego absolwenta UKSW.

Kończąc ten kurs dostaną państwo także zaświadczenie z podpisem Pani prorektor Anny Fidelus, potwierdzającym udział w tymże w ramach projektu „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne Zarządzanie” NR POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Kurs zalicza obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie tzw. OGUNy.

Pełna nazwa przedmiotu:The Role of Innovation in Knowledge Society” WH-KON-U2-TROIK

Semestr letni 2022/23, Kod  zespołu: b6a5o5n

Rejestracja  na zajęcia zarówno przez system jak i zgłoszenia do koordynatora.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w kursie

W imieniu kierownictwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Koordynator wizyty: Dr Piotr Dejneka

W wypadku wszelkich pytań proszę o kontakt: p.dejneka@uksw.edu.pl

03 kwietnia 2023