Aktualności - administracja niestacjonarna

Zdalne zajęcia od poniedziałku 24 stycznia br.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od poniedziałku 24 stycznia do 31 stycznia br. wszystkie zajęcia na WPiA odbywają się w formie zdalnej synchronicznie.

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dziekana WPiA sesja egzaminacyjna semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będzie zdalnie.

Procedura zgłaszania pozytywnego wyniku testu na covid

Na podstawie zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji, gdy u Studenta stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, Student zobowiązany jest do:
1) pozostania w domu;
Czytaj więcej

Informacja dla Promotorów na kierunku Administracja II st.

Szanowni Państwo Promotorzy,
w nawiązaniu do oceny programowej PKA na kierunku Administracja, w której zwrócono uwagę, że problematyka prac magisterskich wiąże się często z zagadnieniami natury prawnej i nie zawsze odzwierciedla treści nauczania, które powinny być osiągane na kierunku Administracja uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór tematów prac i dopasowanie ich do treści nauczania dla kierunku Administracja zgodnie z programem studiów. Postulat ten sformułowano jako zalecenie natury naprawczej, będzie zatem podlegał ocenie przy kolejnych wizytacjach.Czytaj więcej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Drodzy Studenci,
Jak z pewnością wiecie - na UKSW powstał niedawno Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Nie jest to miejsce, w którym wpieramy jedynie zakładanie własnych firm przez studentów. W AIP UKSW odbywa się bowiem wiele warsztatów biznesowych, rozmawiamy o tym jak prowadzić własnego bloga, stronę internetową, czy media społecznościowe. Nasi eksperci prezentują również nowe trendy na rynku - co może być dla Was bardzo atrakcyjne pod kątem wyboru ścieżek kariery zawodowej. Abyście byli na bieżąco i nie przeoczyli żadnego istotnego wydarzenia - zapraszamy do polubienia i śledzenia fanpaga Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UKSW: https://www.facebook.com/AIPUKSW

Rozwijajcie się razem z nami. Serdecznie zapraszamy!
Zespół AIP UKSW
Czytaj więcej

Zbiórka darów dla bezdomnych psów i kotów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt w Chełmie. Na bieżąco dokarmiamy wolnożyjące koty przy bud. nr 17. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.Czytaj więcej

Rekrutacja do pracy w UODO

Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otworzył rekrutację na stanowisko specjalisty i starszego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Edukacji (DWME) i zaprasza studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w Wydziale Współpracy Międzynarodowej tego Departamentu.   
Szczegóły dotyczące rekrutacji opublikowane są na stronie internetowej UODO https://uodo.gov.pl/pl/101/2218.
 

Dyżury Prodziekana dr hab. Jacka Jaworskiego

Dyżury Prodziekana dr hab. Jacka Jaworskiego odbywać sie będą:

w niedziele zjazdowe administracji o g. 13.00-13.30 w s. 316  (b. 21) oraz

we wtorki o g. 9.00 w s. 1734 (b. 17)

Na adres dziekanatu administracja_niestacjonarna@uksw.edu.pl  należy zgłaszać mailowo zamiar i cel spotkania z Prodziekanem. Zgłoszenia będą przyjmowane do soboty zjazdowej do g. 12.00.

III rok, I stopień

Informacja od Kierownika kierunku dotycząca egzaminu dyplomowego (nie dotyczy osób powtarzających III rok studiów)
Studia na kierunku Administracja I stopnia (stacjonarnie i niestacjonarnie) kończą się w roku akademickim 2021/2022 zgodnie z programem studiów egzaminem licencjackim. Szczegółowe informacje na temat trybu i formy egzaminu zostaną przekazane Prowadzącym seminaria do końca 2021r Studenci w semestrze letnim otrzymają listę zagadnień do egzaminu.
W semestrze zimowym w ramach seminariów licencjackich opracowywane są tematy z dyscypliny badawczej przypisanej do konkretnego Prowadzącego (np. prawo gospodarcze, finasowe, konstytucyjne).
Czytaj więcej

Składanie podań od 4 października br.

Szanowni Państwo,
W związku z  Zarządzeniem Rektora UKSW Nr 107/2021 z dnia 29 września 2021 r. od 4 października 2021 r. wszystkie podania należy składać wyłącznie przez USOSweb.
Nie będą przyjmowane podania wysłane mailowo. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach podania mogą być składane osobiście lub wysłane pocztą. (Oczywiście przez kilka pierwszych dni przyjmiemy podania wysłane pocztą tradycyjną z datą do 4 października.)

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach