Aktualności - administracja niestacjonarna

I rok, II stopień "ochrona praw człowieka w systemie ONZ"

Szanowni państwo,

Pierwszy termin egzaminu u pani Profesor. E. Morawskiej z przedmiotu ochrona praw człowieka w systemie ONZ odbędzie się 11.02.2023, sob. w sali 1744 o godz. 17.00. 

Konieczność dostarczenia protokołów egzaminacyjnych

Przypominamy o konieczności dostarczenia do odpowiedniego dziekanatu podpisanego protokołu zaliczenia przedmiotu po zakończonych sesjach egzaminacyjnych. Prosimy o przekazanie również zaległych protokołów.

Zaproszenie na webinar naukowy "Ściganie przestępstw przeciwko dobrom kultury"

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW ma ogromną przyjemność zaprosić na webinar „Ściganie przestępstw przeciwko dobrom kultury”, który odbędzie się 19 stycznia o godz.19.30 na platformie Google Meet. Podczas spotkania odpowiemy na pytania:
- Jakie akty międzynarodowe regulują kwestię ścigania przestępstw przeciwko dobrom kultury?
- Jak wyglądają modelowe rozwiązania w tym aspekcie?
- W jaki sposób służby państwowe korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej techniki, w procesie badania okoliczności tego typu przestępstw?
Naszym gościem będzie dr Marcin Rau:
- adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW
- absolwent WPiA Uniwersytetu Łódzkiego,
- specjalista w zakresie prawnokarnej ochrony dóbr kultury,
- autor publikacji: „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w
międzynarodowym prawie karnym”
- Laureat Nagrody Belfra Samorządu Studentów UKSW za rok akademicki 2021/22.
Link do formularza zgłoszeniowego:  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd31fPgDatt44.../viewform
Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/39gX7n8x4Czytaj więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Studenci,

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła.


Czytaj więcej

Komunikat w/s hologramów z datą do 31.03.2023r.

Szanowni Państwo,

Studenci, którzy jeszcze nie odebrałi hologramów na kolejny semestr z datą ważności do 31.03.2023r. proszeni są o zgłaszanie się najpóźniej do 20 grudnia br. Po tym terminie dokonujemy rozliczenia i pobranie hologramu nie będzie możliwe aż do końca stycznia 2023.

Studentów I roku prosimy o odbiór legitymacji jeżeli jeszcze tego nie zrobili.

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2022/23 zostanie uruchomione w dniu 01.12.2022 r. Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej Moodle.
Jednocześnie informujemy, że w Moodle udostępnione zostały materiały dot. zasad funkcjonowania Biblioteki oraz całego systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. Dostęp do nich mogą uzyskać studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy UKSW po zalogowaniu na Moodle i samodzielnym zapisaniu się. Bezpośredni link: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32415
Czytaj więcej

Informacja o obowiązkowych praktykach studenckich na studiach I stopnia

W sprawach związanych z praktyką należy skonsultować się z Pełnomocnikiem ds. praktyk dr Anną Redą-Ciszewską  email: a.reda@uksw.edu.pl (szczegóły do pobrania)

Regulamin Praktyk: Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczące zmiany załącznika nr 3 - porozumienie indywidualne ws. praktyk studenckich.

Wzór (wersja edytowalna)                                            Wzór (wersja pdf)Czytaj więcej

Praktyki w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Biuro programów języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pilnie poszukuje studentów na praktyki. Można je zacząć już od tego tygodnia. Wszelkie informacje dostępne są tutaj: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/zapraszamy-na-praktyki.

Informacja dla Promotorów na kierunku Administracja II st.

Szanowni Państwo Promotorzy,
w nawiązaniu do oceny programowej PKA na kierunku Administracja, w której zwrócono uwagę, że problematyka prac magisterskich wiąże się często z zagadnieniami natury prawnej i nie zawsze odzwierciedla treści nauczania, które powinny być osiągane na kierunku Administracja uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór tematów prac i dopasowanie ich do treści nauczania dla kierunku Administracja zgodnie z programem studiów. Postulat ten sformułowano jako zalecenie natury naprawczej, będzie zatem podlegał ocenie przy kolejnych wizytacjach.Czytaj więcej

Informacje dla promotorów nt. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym muszą zostać sprawdzone w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) - zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustawy.

Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach