Aktualności - administracja stacjonarna

Zdalne zajęcia od poniedziałku 24 stycznia br.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od poniedziałku 24 stycznia do 31 stycznia br. wszystkie zajęcia na WPiA odbywają się w formie zdalnej synchronicznie.

Zarządzenie Rektora ws. zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/22

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 101/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Czytaj więcej

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dziekana WPiA sesja egzaminacyjna semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będzie zdalnie.

Zajęcia z dr Magdaleną Maksymiuk w dniu 25.01.2022 dla I i II stopnia

Szanowni Studenci I i II stopnia,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.01.2022 (wtorek) ćwiczenia dla I roku I stopnia z przedmiotu Wstęp do

prawoznawstwa  i ćwiczenia dla I roku II stopnia z przedmiotu Zasady ustroju politycznego państwa prowadzone przez

dr Magdalenę Maksymiuk odbędą się on-line.

Odwołane zajęcia dr Justyny Dąbrowskiej w dniu 12.01.2022r

Szanowni Studenci,
W dniu 12.01.2022 zostają odwołane zajęcia z ćwiczeń z podstaw prawa handlowego z panią dr Justyną Dąbrowską dla I i II grupy. Zajęcia dla obu grup będą odrobione w dniu 17.01.2022 w formie zdalnej. Wykladowca wyśle link do zajęć na maila każdego studenta z gr. I i II.

Procedura zgłaszania pozytywnego wyniku testu na covid

Na podstawie zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji, gdy u Studenta stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, Student zobowiązany jest do:
1) pozostania w domu;
Czytaj więcej

Sukces Absolwenta WPiA UKSW

W dniu 16 grudnia Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau wręczył nagrodę za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Na tegoroczną, 33. edycję konkursu nadesłano 39 prac magisterskich, spośród których 7 zostało uhonorowanych nagrodami.

Nagrodę trzeciego stopnia (ex aequo z Absolwentką UW) otrzymał Marcin Prokop za pracę pt. „Międzynarodowa ochrona praw człowieka w kontekście funkcjonowania państw nieuznawanych”, napisaną na Wydziale Prawa i Administracji UKSW pod kierownictwem  dr. Jakuba Czepka. Marcin Prokop jest Absolwentem WPiA kierunku Stosunki międzynarodowe I st. oraz Administracji II stopnia. Serdecznie gratulujemy sukcesu!Czytaj więcej

Odwołane zajęcia dr Ewy Skibińskiej w dniu 08 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

W dniu 08 grudnia 2021r. zostaje odwołany dla III roku I stopnia  wyklad e - learning z przedmiotu Publiczne Prawo Gospodarcze z wykladowcą p. dr Ewą Skibińską  z powodu choroby.

Informacja dla Promotorów na kierunku Administracja II st.

Szanowni Państwo Promotorzy,
w nawiązaniu do oceny programowej PKA na kierunku Administracja, w której zwrócono uwagę, że problematyka prac magisterskich wiąże się często z zagadnieniami natury prawnej i nie zawsze odzwierciedla treści nauczania, które powinny być osiągane na kierunku Administracja uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór tematów prac i dopasowanie ich do treści nauczania dla kierunku Administracja zgodnie z programem studiów. Postulat ten sformułowano jako zalecenie natury naprawczej, będzie zatem podlegał ocenie przy kolejnych wizytacjach.Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach