Aktualności - studia doktoranckie

Godziny rektorskie w dniu 16 maja br.

W związku z organizacją Dnia Studenta w dniu 16 maja 2019 r. od godziny 15:00 obowiązują godziny rektorskie.

Informacja MNiSW na temat Stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r

Szanowni Państwo,

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można  składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
 

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

W tym roku rusza pierwsza edycja stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.um.warszawa.pl/sdd

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich złożonych i obronionych w 2018 roku na warszawskich uczelniach, poruszających tematykę rozwoju stolicy. Prace konkursowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin naukowych.Czytaj więcej

Odwołanie dyżuru Pani Prof. I. Lipowicz w dniu 14 maja br.

W dniu 14 maja br. dyżur Pani Profesor I. Lipowicz jest odwołany. W sprawach pilnych - prośba o kontakt mailowy.

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I, II i III roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.

Sprawozdanie należy sporządzić, korzystając ze wzoru formularza:
- dla I roku:
- dla II roku:
- dla III roku

W/w sprawozdanie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.Czytaj więcej

Potwierdzenie odbycia praktyk-semestr letni

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2019 r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:

Potwierdzenie odbycia praktyk w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019Czytaj więcej

Rekrutacja na Program MOST

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020.

Szczegóły pod linkiem.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło swoją działalność Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego. Szczegóły na temat działalności koła w zakładce Koła Naukowe.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach