Aktualności - studia doktoranckie

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego" CZYNNOŚCI WEDŁUG „NOWYCH PRZEPISÓW"

Informacje dla doktorantów , którzy nie otworzyli przewodu w starym trybie tj. do 30.04.2019 a którzy będą się ubiegali o wszczęcie postepowania o nadanie stopnia doktora wg. "nowego trybu" tj. na podstawie uchwały Senatu nr 201/2019 z póżniejszymi zmianami przeprowadzanych przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne UKSW.

uchwała nr 1

uchwała nr 2

uchwała nr 3

* Zwracamy uwagę na fakt, że do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora jednym z załączników są protokoły ze zdanych egzaminów doktorskich. Komisje powołuje uchwała Rada Dyscypliny Nauki Prawne (dyscyplina podstawowa, dodatkowa oraz lektorat). Posiedzenia  Rady Dyscypliny Nauki Prawne odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu (wyłączając przerwę wakacyjną). Najbliższe 7 marca 2023.

Czytaj więcej

Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia ws. wytycznych przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim dla doktorantów i osób które otworzyły przewód przed 01.05.2019

W związku z  nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010) informujemy, że przewody doktorskie, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a nie zostały zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Komunikat-Prorektora-ds.-studenckich-i-ksztalcenia-ws.-wytycznych-przeprowadzania-czynnosci-w-przewodzie-doktorskim-dla-doktorantow-i-osob-ktore-otworzyly-przewod-przed-01.05.2019Czytaj więcej

Konieczność dostarczenia protokołów egzaminacyjnych

Przypominamy o konieczności dostarczenia do odpowiedniego dziekanatu podpisanego protokołu zaliczenia przedmiotu po zakończonych sesjach egzaminacyjnych. Prosimy o przekazanie również zaległych protokołów.

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego"

CZYNNOŚCI WEDŁUG „STARYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia pisemne oświadczenie na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego – załącznik nr 1
 2. Po otrzymaniu akceptacji od Promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej, (piaty egzemplarz na życzenia Promotora) z czego:

- 2 egzemplarze drukowane jednostronnie (dla recenzentów)

-2 egzemplarze drukowane dwustronnie (w tym 1 do akt w miękkiej oprawie)

  • streszczenie pracy w języku polskim i  angielskim
  • pisemną opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej
  • raport z systemu antyplagiatowego JSA
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich - załącznik nr 2
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w programie PDF wraz ze streszczeniami w PDF
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem
  • autorefarat
 1. Rada Dyscypliny Nauki Prawne podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch) oraz uchwałę o powołaniu komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich
 2. Rada Dyscypliny Nauki Prawne powołuje komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.
 3. Rada Dyscypliny Nauki Prawne podejmuje uchwałę o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia doktora.        

*Posiedzenia  Rady Dyscypliny Nauki Prawne odbywają się zwyczajowo raz w miesiącu (wyłączając przerwę wakacyjną)Czytaj więcej

Przerwa świąteczna

Informujemy o innych godzinach pracy sekretariatu w dniach 22.12.2022 - 31.12.2022:

22.12.2022 (czwartek) zapraszamy w godz. 9.00-12.00,

23.12.2022 (piątek) nieczynne,

27.12.2022- 30.12.2022 przerwa świąteczna.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Szanowni Studenci,

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia,
radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła.


Czytaj więcej

Organizacja zajęć dydaktycznych w dniach 02-05.01.2023r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DECYZJĄ Nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w okresie 2 stycznia – 5 stycznia 2023 r.  w okresie od 2 do 5 stycznia 2023 r.Czytaj więcej

Godziny Rektorskie w dniu 15 grudnia 2022

Godziny Rektorskie
w dniu 15 grudnia 2022 r. w związku z organizowanym Opłatkiem Uniwersyteckim, od godziny 11.15 do godz. 16.00 obowiązują godziny rektorskie. W tych godzinach nie ma zajęć dydaktycznych.
DECYZJA Nr 38/2022  Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2022 r.  w sprawie godzin rektorskich w dniu 15 grudnia 2022 roku
Czytaj więcej

Szkolenie Europass - zwiększ swoje szanse na europejskim rynku pracy

Informujemy, że w dniu 13.12.2022 r. (wtorek) odbędzie się szkolenie pt. "Europass - zwiększ swoje szanse na europejskim rynku pracy" organizowane przez Biuro Karier UKSW oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

agenda szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie podzielone jest na dwie części:

- Teoretyczną - prezentacja Europass i poszczególnych dokumentów: Profil Europas, CV, Europass – Mobilność, Suplementy: do Dyplomu Szkoły Wyższej orazCzytaj więcej

Posiedzenie Komisji Stypendialnej

W dniu 28.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. Protokół z posiedzenia oraz listy rankingowe z rekomendacjami zostały przekazane do Prorektora ds.studenckich i kształcenia, dr hab. A. Fidelus, prof. uczelni.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach