Aktualności - studia doktoranckie

Dziekanaty w miesiącu sierpniu - nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą wakacyjną w miesiącu sierpniu br. Dziekanaty na WPIA będą nieczynne.

Przerwa wakacyjna w pracy Dziekanatu/Sekretariatu

Szanowni Państwo,

ze względu na przerwę wakacyjną dziekanat kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni/sekretariat studiów doktoranckich w zakresie Prawa będzie nieczynny w terminie 29 lipca- 31 sierpnia 2019.

 

Nieczynne dziekanaty w dniach 22-24 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, 

W związku z trwającą rekrutacją na studia w dniach 22-24 lipca 2019 r.  wszystkie  Dziekanaty WPiA będą nieczynne dla studentów. Przypominamy, że w sierpniu trwa przerwa wakacyjna i Dziekanaty wszystkich kierunków bądą nieczynne.

Zaproszenie na wyjazd integracyjny Camp Zero

Samorząd Studentów UKSW zaprasza po raz 8 wszystkich absolwentów, obecnych i nowych studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jak również ich przyjaciół na: Czytaj więcej

Szkoła Doktorska od roku akademickiego 2019/2020

SZKOŁA DOKTORSKA
Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej od roku akademickiego 2019/2020
W Szkole Doktorskiej UKSW kształcenie będzie prowadzone w następujących dyscyplinach naukowych:
•    nauki teologiczne;
•    prawo kanoniczne;
•    psychologia;
•    literaturoznawstwo;
•    filozofia;
•    historia;
•    nauki fizyczne;
•    matematyka;
•    pedagogikaCzytaj więcej

Potwierdzenie odbycia praktyk-semestr letni

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2019 r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:

Potwierdzenie odbycia praktyk w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019Czytaj więcej

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I, II i III roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.

Sprawozdanie należy sporządzić, korzystając ze wzoru formularza:
- dla I roku:
- dla II roku:
- dla III roku

W/w sprawozdanie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r.Czytaj więcej

Stypendia Santander Universitades

Szanowni Państwo,
Można ubiegać się o stypendia Santander Universitades dla inicjatyw studenckich, staży na UKSW, wyjazdy na konferencje czy na szkolenia z Office'a. Przewidziane są także nagrody dla najlepszych studentów i doktorantów z okazji 20-lecia UKSW.
Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie UKSW: https://uksw.edu.pl/pl/wspolpraca/projekty-i-stypendia

RegulaminCzytaj więcej

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2019/2020

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2019/2020:Czytaj więcej

Informacje dla promotorów nt. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wszystkie pisemne prace dyplomowe przed egzaminem dyplomowym muszą zostać sprawdzone w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) - zgodnie z art. 76 ust. 4 ww. ustawy.

Informacje nt. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)

Czytaj więcej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach