Aktualności - studia doktoranckie

Zdalne zajęcia od poniedziałku 24 stycznia br.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od poniedziałku 24 stycznia do 31 stycznia br. wszystkie zajęcia na WPiA odbywają się w formie zdalnej synchronicznie.

Zarządzenie Rektora ws. zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/22

Zarządzenie Rektora UKSW Nr 101/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022

Czytaj więcej

Procedura zgłaszania pozytywnego wyniku testu na covid

Na podstawie zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji, gdy u Studenta stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, Student zobowiązany jest do:
1) pozostania w domu;
Czytaj więcej

Zbiórka darów dla bezdomnych psów i kotów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt w Chełmie. Na bieżąco dokarmiamy wolnożyjące koty przy bud. nr 17. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.Czytaj więcej

Stypendia - listy rankingowe 2021/2022

W dniu 29.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Prawa i Administracji. Dokonana została ocena wniosków oraz sporządzone zostały listy rankingowe.

Lista rankingowa - stypendium doktoranckie

Lista rankingowa - stypendium projakościowe

Ostateczne decyzje o liczbie przyznanych stypendiów podejmuje Rektor.Czytaj więcej

Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia  III, IV roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.
 
- dla III roku
 
- dla IV roku

W/w sprawozdanie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r.Czytaj więcej

Wnioski stypendialne

Przypominamy Państwu, że zgodnie z regulaminem wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe można składać w terminie do 31.10.2021r. w godzinach przyjęc sekretariatu.

Instrukcja dołączenia do zespołu MS Teams przez studentów

Z wiadomości e-mail należy skopiować kod zespołu MS Teams.
Logujemy się pod adresem http://office365.uksw.edu.pl/loginem "mój identyfikator w USOS/nr albumu"@uksw.edu.pl. Hasło podajemy takie, jak w systemie USOSa. Wśród aplikacji Office 365 wybieramy Teams.
Po lewej stronie ekranu klikamy w opcję "Zespoły", a potem w prawym górnym rogu w przycisk "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy".Czytaj więcej

Wnioski dotyczące praktyk za rok akdemicki 2020/2021

Wnoisek dotyczący zaliczenia praktyk dla III roku.

Wniosek dotyczący zaliczenia praktyk dla IV roku.

Informacje dotyczące wygaszania studiów doktoranckich i zamykania, umarzania przewodów doktorskich

Procedura doktoryzowania dla osób, które otworzyły przewód wg starych zasad - przed 30.04.2019 (pobierz)

Procedura doktoryzowania dla osób, które otworzyły przewód wg nowych zasad - po 01.10.2019 (pobierz)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach