Informacja dla Promotorów na kierunku Administracja II st.

Szanowni Państwo Promotorzy,
w nawiązaniu do oceny programowej PKA na kierunku Administracja, w której zwrócono uwagę, że problematyka prac magisterskich wiąże się często z zagadnieniami natury prawnej i nie zawsze odzwierciedla treści nauczania, które powinny być osiągane na kierunku Administracja uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dobór tematów prac i dopasowanie ich do treści nauczania dla kierunku Administracja zgodnie z programem studiów. Postulat ten sformułowano jako zalecenie natury naprawczej, będzie zatem podlegał ocenie przy kolejnych wizytacjach.Czytaj więcej

Udział Dr. Marcina Białeckiego w projekcie dydaktycznym Masters of Didactics

Informujemy, że Dr Marcin Białecki - p.o. Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UKSW brał udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Mistrzowie Dydaktyki (Masters of Didactics) organizowanym przez UCL Institute of Education w Londynie. Kurs obejmował 75-godzinne szkolenie stacjonarne, które pogłębione będzie dodatkowym 35-godzinnym szkoleniem on-line.

 Czytaj więcej

Zbiórka darów dla bezdomnych psów i kotów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce darów dla schroniska dla zwierząt w Chełmie. Na bieżąco dokarmiamy wolnożyjące koty przy bud. nr 17. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie.Czytaj więcej

Informacja Wydziałowej Komisji Wydziałowej WPiA

Wydziałowa Komisja Wyborcza WPiA informuje, że w dn. 2 grudnia (czwartek) o godz. 17:30 rozpocznie się na platformie MS Teams zdalne zebranie wyborcze pracowników naukowych Wydziału nie będących profesorami tytularnymi ani profesorami uczelni dla wyłonienia kandydata tej grupy na członka Senatu UKSW.Czytaj więcej

Grant dla dr. hab. A. Kotowskiego, prof. ucz.

Informujemy, że Pan dr hab. prof. ucz. Artur Kotowski uzyskał grant w programie MEiN „Nauka dla Społeczeństwa” dotyczący problematyki aktywizmu interpretacyjnego a skłonności do ryzyka decyzyjnego. Wniosek nr 529240, kwota dofinansowania: 363 400,00.
Projekt będzie prowadzony w ramach cztero-osobowego zespołu badawczego, wraz z licznym gronem ekspertów z WPiA UKSW. Serdecznie gratulujemy!
 

Protokoły za rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo,
dziękujemy za przekazanie protokołów z zakończonych zajęć semstru zimowego i letniego w roku akademickim 2020/2021. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, uprzejmie prosimy o przekazanie protokołów za miniony rok akademicki do końca listopada 2021 r. do odpowiednich dziekanatów.

 

Kody dostępu do zajęć

Szanowni Państwo,
ze względu na trwający proces rejestracji Studentów na zajęcia dydaktyczne – zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowienie korespondencji do grup zajęciowych prowadzonych w formie zdalnej z informacją zawierającą kody dostępu do zajęć. Informacje w tym zakresie powinny być również zawarte w kartach poszczególnych przedmiotów.
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach