Program Business Law

Program Business Law utworzony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW to unikatowa oferta dla Studentów IV i V roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo.

Program działa od roku akademickiego 2012/2013 i co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem Studentów. 

Program daje możliwość uczestniczenia Studentów w seminariach magisterskich z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, gospodarczego publicznego oraz prawa finansowego, a także w wykładach monograficznych i konwersatoriach z tego zakresu, specjalnie przygotowanych dla Studentów programu Business Law przez Kadrę Naukową WPiA UKSW.

Celem Programu Business Law jest umożliwienie zdobycia przez Studentów pogłębionej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej, obejmujące w szerszym stopniu prawne aspekty związane ze wskazanym obszarem.

Zobacz: Zarządzenie nr 5/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24czerwca 2015 r, w sprawie programu Business Law:

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach