Informacje dla studentów WPiA

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na wyjazd w ramach Programu Erasmus +

w roku akademickim 2019/2020:

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19
 

  • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni -

dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dyżury:  wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 1715

  • dla kierunku Prawo -

dr Natalia Kohtamäki n.kohtamaki@uksw.edu.pl

 dyżur w sesji: 26.06.2019 w godz. 10.00 - 11.00 oraz 27.06.2019 w godz. 8.45 - 9.15 (p. 1741a)

  • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -

prof. UKSW Dariusz Góra d.gora@uksw.edu.pl

dyżury:  środy, godz. 10.15 - 11.15, pok. 1704A

 

  • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

  • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

  •                na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners)
  •                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach