Informacje dla studentów WPiA*      *      *

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21
 

  • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni:

dr Magdalena Wilczek-Karczewska   m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dyżury: wtorki, godz. 18.15-19.00 (online)

  • dla kierunku Prawo:

dr Andzej Pogłódek   a.poglodek@uksw.edu.pl

dyżury: wtroki, godz. 17.00-18.30 (online)

  • dla kierunku Stosunki międzynarodowe:

dr hab. Dariusz Góra, prof. uczelni   d.gora@uksw.edu.pl

dyżury: czwartki, godz. 11.15-12.00 (online)

  • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

  • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

  • na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners),
  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach