Informacje dla studentów WPiA

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2019 r., godz. 14.15, pok. 1704a, bud. 17

----


Harmonogram kwalifikacji uzupełniającej

02.05.2019 - 09.05.2019 do godz. 23:59 – termin składania wniosków aplikacyjnych w USOSweb

13-17.05.2019  – egzaminy językowe

20-24.05.2019 – rozmowy kwalifikacyjne

27.05.2019 – zamknięcie rekrutacji, wyłonienie osób zakwalifikowanych, ogłoszenie wyników, przyznanie wyjazdów studentom w systemie USOSweb.

Dokładne daty egzaminów językowych oraz rozmów kwalifikacyjnych zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19
 

  • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni -

dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dyżury:  wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 1715

  • dla kierunku Prawo -

dr Natalia Kohtamäki n.kohtamaki@uksw.edu.pl

dyżury:  piątki godz. 13.00-13.55, pok. 1741A [dyżur nie odbędzie 22.02.2019 i 29.03.2019]

  • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -

prof. UKSW Dariusz Góra d.gora-szopinski@uksw.edu.pl

dyżury:  środy, godz. 10.15 - 11.15, pok. 1704A

 

  • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

  • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

  •                na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners)
  •                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach