Informacje dla studentów WPiA

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na stypendium Erasmus+ w semestrze letnim na rok akademicki 2021/22

 

Wyniki rekrutacji na stypendia Erasmus na rok akademicki 2021/22

Studenci zakwalifikowani do wyjazdu

Nr albumu Kierunek wyjazdowy Punktacja
107020 Neapol 19,6
112563 Ołomuniec 19,5
117104 Coruna 19,1
109445 Paryż 19,1
106864 Sassari 18,8
117878 Coruna 18,8
106829 Maribor 18,8
117211 Salerno 18,2
106925 Salerno 17,9
106942 Barcelona (Univ. Autonoma) 17,9
106960 Alanya 17,8
106926 Sassari 17,0
106968 Barcelona (Univ. Autonoma) 16,7
112542 Neapol 13,8

Lista rezerwowa

Nr albumu Kierunek wyjazdowy Punktacja
106567 Bergen  
109394 Pampeluna  

Kandydatury rozpatrzone negatywnie

Nr albumu Kierunek wyjazdowy Punktacja
116831    


Wydziałowi koordynatorzy programu Erasmus

 

 

*      *      *

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2020/21
 

  • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni:

dr Magdalena Wilczek-Karczewska   m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dyżury: wtorki, godz. 18.15-19.00 (online)

  • dla kierunku Prawo:

dr Andzej Pogłódek   a.poglodek@uksw.edu.pl

dyżury: wtorki, godz. 16.00-16.45 (online)

 

Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

 

*      *      *

 

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

  • na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners),
  • na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA WPiA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA WPiA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach