Informacje dla studentów WPiA

 

Lista rankingowa studentów WPiA zakwalifikowanych na stypendia Erasmus

na rok akad. 2019/20

Lp.

Numer albumu

Kierunek studiów

 

Rok

Semestr, w którym realizowany będzie wyjazd

Uczelnia przyjmująca

Punktacja

Wynik rekrutacji

1.

107083

SM

II lic.

zimowy

Universidade da Coruna

14.63

zakwalifikowany

2.

98680

Prawo

IV

zimowy

Universidade da Coruna

13.93

zakwalifikowany

3.

107117

SM

II lic.

zimowy

Université Paris Nanterre (Paris X)

13.54

zakwalifikowany

4.

105053

CwC

II lic.

zimowy

Univerzita Palackého v Olomouci

13.31

zakwalifikowany

5.

106873

Prawo

II

zimowy

Universite de Caen Normandie

13.27

zakwalifikowany

6.

96181

Prawo

IV

zimowy

Universidade de Coimbra

13.11

zakwalifikowany

7.

98862

Prawo

IV

zimowy

Universidade de Coimbra

13.09

zakwalifikowany

8.

102856

Adm.

III lic.

letni

Sofiiski Universitet "Sveti Kliment Ohridski"

13.08

zakwalifikowany

9.

98590

Prawo

IV

zimowy

Universidade de Coimbra

12.99

zakwalifikowany

10.

98760

Prawo

IV

zimowy

Universidade de Coimbra

12.68

zakwalifikowany

11.

98155

Prawo

IV

zimowy

Universita degli studi di Napoli Federico II

12.65

zakwalifikowany

12.

98987

Prawo

IV

letni

Univerza V Mariboru

12.19

zakwalifikowany

13.

98885

Prawo

IV

letni

Univerza V Mariboru

11.97

zakwalifikowany

14.

98975

Prawo

IV

zimowy

Universität Osnabrück

11.95

zakwalifikowany

15.

102832

Prawo

III

zimowy

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

11.91

zakwalifikowany

16.

100939

SM

I mgr

zimowy

Universidade da Coruna

11.82

zakwalifikowany

17.

99001

Prawo

IV

zimowy

Universität Osnabrück

11.81

zakwalifikowany

18.

103090

Prawo

III

Prawo

Universita degli studi di Napoli Federico II

11.76

zakwalifikowany

19.

95042

SM

II mgr

zimowy

Università degli Studi di Sassari

11.69

zakwalifikowany

20.

105611

Prawo

II

zimowy

Universite de Caen Normandie

11.62

zakwalifikowany

21.

102629

Prawo

II

zimowy

Universidade da Coruna

11.58

zakwalifikowany

22.

100696

Prawo (niestacj.)

IV

zimowy

Universität Osnabrück

11.51

zakwalifikowany

23.

98769

Prawo

IV

zimowy

Universitetet i Bergen

10.89

zakwalifikowany

24.

106925

Prawo

II

letni

Univerza V Mariboru

10.72

zakwalifikowany

25.

98903

Prawo

IV

zimowy

Univerzita Palackého v Olomouci

10.09

zakwalifikowany

 

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19
 

  • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni -

dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dyżury:  wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 1715

  • dla kierunku Prawo -

dr Natalia Kohtamäki n.kohtamaki@uksw.edu.pl

dyżury:  piątki godz. 13.00-13.55, pok. 1741A [dyżur nie odbędzie 22.02.2019 i 29.03.2019]

  • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -

prof. UKSW Dariusz Góra-Szopiński d.gora-szopinski@uksw.edu.pl

dyżury:  środy, godz. 10.15 - 11.15, pok. 1704A

 

  • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

  • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

  •                na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners)
  •                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach