Master in International Relations

Informacje dla studentów WPiA

KOORDYNATORZY PROGRAMU ERASMUS NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI UKSW

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/19
 

 • dla kierunków Administracja oraz Człowiek w cyberprzestrzeni -
  dr Magdalena Wilczek-Karczewska m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl
  • dyżury:  wtorki, 10.30 - 11.30, soboty, 15.30 - 16.30, pok. 1715
 • dla kierunku Prawo -
  dr Natalia Kohtamäki n.kohtamaki@uksw.edu.pl
  • do końca grudnia 2018 r. dyżury w piątki w g. 10.15-11.15, pok. 1741A
  • UWAGA! wyjątkowo w 2. tygodniu października dyżur w czwartek 11.10.2018 r. (zamiast piątku 12.10.2018 r.) w g. 10.15-11.15, pok. 1741A
 • dla kierunku Stosunki międzynarodowe -
 •  prof. UKSW Dariusz Góra-Szopiński d.gora-szopinski@uksw.edu.pl
 • dyżury:  środy, godz. 10.15 - 11.15, pok. 1704A - od 17.10.2018 r.

 

 • Od strony administracyjno-finansowej program koordynowany jest przez:

Dział Współpracy Międzynarodowej 
budynek nr 23, pok. 113
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 561 89 49 (94)
tel./fax +48 22 561 90 13
dwm.uksw.edu.pl

 • Szczegółowe informacje o możliwościach i zasadach udziału w programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: www.dwm.uksw.edu.pl

 

*      *      *

INFORMACJE OGÓLNE

Studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą ubiegać się o wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+:

 •                na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą WPiA ma podpisaną umowę dwustronną (patrz zakładka: WPiA International Partners)
 •                 na praktykę do kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie - do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit albo innej instytucji.

O stypendia Erasmus+ mogą ubiegać się studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia, a także absolwenci pod warunkiem ukończenia procesu rekrutacji przed datą obrony pracy dyplomowej.

Szczegóły ofert wyjazdowych na dany rok akademicki dostępne są w systemie USOSweb, w terminach oficjalnie ogłaszanych rekrutacji.

Szersze informacje na temat Programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW: www.dwm.uksw.edu.pl.

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA - STUDIA

PROCEDURA REKRUTACYJNA - PRAKTYKI

INSTRUKCJA REJESTRACJI  W USOSwebie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach