Master in International Relations

Zaproszenie na konferencję pt. "Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja"

W dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, odbędzie się konferencja pt.: „Ugoda Mediacyjna - jakość, skuteczność, satysfakcja" organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Konferencja odbędzie się w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję z cyklu Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW ma zaszczyt zaprosić Studentów i Doktorantów na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.  "Wielkie Nazwiska w Nauce Filozofii i Prawa Karnego w XX i XXI wieku" z cyklu Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2018 roku w Auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum UKSW. Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem.

Czytaj więcej

Zaproszenie na seminarium pt. "Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego"

Katedra Prawa Konstyucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 22 listopada (czwartek), w Auli Roberta Schumana (bud. nr 21 - Auditorium Maximum). Szczegółowe informacje, wraz z programem seminarium oraz odnośnikiem do formularza rejestracyjnego, znajdują się na stronie internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego pod adresem:
http://www.constlaw.uksw.edu.pl/pl/ii-okragly-stol.

Pracownicy WPiA w składzie Rady Legislacyjnej

Premier Mateusz Morawiecki powołał troje Profesorów Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XIII kadencji. Nominacje otrzymali: prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska - dyrektor Instytutu, kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka; prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik - kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych oraz ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski - kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej

Partnerstwo między WPIA UKSW a Związkiem Powiatów Polskich

11 września 2018 r. podpisano porozumienie naukowo-badawcze pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UKSW a Związkiem Powiatów Polskich. Szczegóły wydarzenia pod linkiem.

Zródło zdjęcia: https://www.zpp.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana

Czytaj więcej

Studia na UKSW w czołówce Perspektyw

W tegorocznym rankingu Perspektywy 2018 wszystkie kierunki WPiA UKSW awansowały w klasyfikacji najważniejszego dla maturzystów rankingu kierunków studiów.
Prawo uzyskało pozycję 9 (w 2017 była to pozycja 14).
Administracja uzyskała pozycję 5 (w 2017 była to pozycja 10).
Stosunki międzynarodowe uzyskały pozycję 7 (w 2017 była to pozycja 13).
W ogólnej klasyfikacji UKSW uzyskało pozycję 13.

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana Prof. dr. hab. Marka Kornata

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Marek Kornat, Kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW został uhonorowany nagrodą szefa dyplomacji Bene Merito.

Otrzymana nagroda to wyraz podziękowania za szczególne zasługi w propagowaniu polskiej historii poza granicami naszego kraju oraz jej oddziaływaniu na historię światową.Czytaj więcej

Master in International Relations

Do października 2018 r. trwała rekrutacja na WPIA UKSW - kierunek Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia w języku angielskim.
In October 2018 we are launching degree course "International relations", grade II (MA) in English. We cordially invite you!

Programme of study

More information

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Prof. Elżbiety Karskiej

Z przyjemnością informujemy, że Rada Praw Człowieka ONZ wybrała Panią Profesor Elżbietę Karską - dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW w skład Grupy Roboczej ONZ ds. praw człowieka i korporacji transnarodowych oraz innych przedsiębiorstw. Grupa ta składa się z 5 Niezależnych Ekspertów ONZ. Serdecznie gratulujemy.Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana dr. hab. Jana Szumskiego

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Pan dr hab. Jan Szumski, Pracownik Katedry Regionalnych Stosunków Strategicznych, w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych przebywał  w roku akademickim 2017/2018 na stypendium Fulbright na Uniwersytecie Stanford w USA.

Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach