International conference about “The Right of Access for Persons with Disabilities - the current state and development prospects”

We kindly invite you to participate in the scientific conference on the subject of “The Right of Access for Persons with Disabilities - the current state and development prospects” that will be held on 8th of December 2022 (Thursday).
The organizer of the conference is the Faculty of Law and Administration Cardinal S. Wyszynski University in Warsaw and the conference will be organized as an online event.
The conference aims to present research on accessibility for people with special needs, with particular emphasis on people with disabilities.The working language of the conference will be English.

More information and log in instructions will be provided to registered participants. Participation in the conference is free of charge.
Abstracts should be send via email to a.reda@uksw.edu.pl before 30th of May 2022.

Participation requires the completion of a registration form.

REGISTRATION FORMCzytaj więcej

Wyjątkowy Komentarz do Prawa Bankowego

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się nowy komentarz do Prawa Bankowego, pod redakcją naukową prof. ucz. dr hab. Piotra Zapadki i dr Agnieszki Mikos - Sitek z Katedry Prawa Finansowego WPiA UKSW. Udało się stworzyć wyjątkowy komentarz przy współudziale zespołu wybitnych fachowców, zarówno praktyków i teoretyków prawa, posiadających wysoką legitymację merytoryczną uprawniającą do komentowania przepisów tej ustawy.Czytaj więcej

Nowa publikacja pod redakcją Pracowników WPiA

Uprzejmie informujemy o publikacji, która ukazała się nakładem Wolters Kluwer pt. "Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy. Aktualne wyzwania i perspektywy" pod redakcją naukową dr. Marcina Białeckiego, dr Sławomiry Kotas-Turoboyskiej, dr. Filipa Manikowskiego, dr. Jerzego Słyka oraz mgr Elżbiety Szczepanowskiej.Czytaj więcej

Studenci WPiA UKSW stypendystami Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia

Pan Tomasz Bojanowski i Michał Wołotowski, studenci V roku Prawa stacjonarnego, zostali nagrodzeni Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022! Serdecznie gratulujemy!
W gronie 432 laureatów stypendium znalazło się siedmiu studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dwóch z kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji.Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję pt. "Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid-19"

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji dla Młodych Prawników pt. "Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid-19". Możliwy jest udział zarówno na miejscu, jak i online.
Przez MS Teams, piątek 22 kwietnia 2022 r. (bez opłaty konferencyjnej)
Osobiście w Telczu, 21-23 kwietnia 2022 r. (opłata w wysokości 85 EUR)
Link z dodatkowymi informacjami znajduje się tutaj: http://www.cofola.cz/content/cs/pro-ucastniky/foreign-participants/Czytaj więcej

Zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Romanistów

W dniach 2-4 września 2022 r. w Mrągowie odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Romanistów współorganizowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedrę Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut De Republica.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową zjazdu.

Nowa książka dr. Marcina Rau o kradzieży dzieł sztuki

Miło nam poinformować, że ukazała się książka dr Marcina Rau „Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”. Autor porusza w mniej m.in. kwestie związane z „kradzieżą w majestacie prawa” podczas konfliktów zbrojnych, wyjaśnia jak Instagram wpływa na rozwój handlu kradzioną sztuką, dlaczego Szwajcaria jest stolicą czarnego rynku dóbr kultury, a Peru, Iran i Włochy mają najlepsze na świecie prawodawstwo w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.Czytaj więcej

Nowa publikacja autorstwa prof. Cezarego Mika

Miło nam pinformować, że nakładem Wydawnictwa Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu ukazała się nowa publikacja autorstwa prof. dr. hab. Cezarego Mika pt. Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji Tom 1. Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa, (tom drugi ukaże się niebawem).Czytaj więcej

Nowa monografia pod red. prof. Cezarego Mika i Agnieszki Borek

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa OŚ-PIB w Warszawie ukazała się nowa publikacja zbiorowa w postaci cyfrowej pod red. naukową prof. dr. hab. Cezarego Mika i Agnieszki Borek pt. Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym. Do współautorów z WPiA UKSW należą: prof. dr hab. Cezary Mik, prof. dr hab. Jarosław Majewski, dr Kornad Czech, dr Krzysztof Masło, dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz.Czytaj więcej

Nowa publikacja pod. red. prof. Cezarego Mika i dr. Łukasza Kułagi

Miło nam pinformować, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW w Warszawie ukazała się nowa publikacja pod red. prof. Cezarego Mika i dr. Łukasza Kułagi pt. Przestrzeń cyfrowa. Nowe wyzwania z perspektywy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach