Prof. Elżbieta Karska otrzymała tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu w Lusace

7 lutego 2022 r. Senat Uniwersytetu w Lusace (UNILUS) nadał dr hab. Elżbiecie Karskiej, prof. ucz. tytuł Honorowego Profesora. Uniwersytet w Lusace jest jedną z czołowych uczelni w Zambii, posiada najwyższy stopień akredytacji (Tier 1 University), jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytetów Wspólnoty Narodów (ACU) oraz Stowarzyszenia Uniwersytetów Afrykańskich (AAU). Prowadzone są na nim m.in. studia licencjackie i magisterskie oraz nadawane stopnie doktorskie z zakresu prawa.Czytaj więcej

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo humanitarne"

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW wraz z Katedrą Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW organizuje 18 marca 2022 r. o godz. 9:00 Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo humanitarne".Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję z prawa pracy

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zawieranie umów o pracę – stan obecny i wyzwania przyszłości, która odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams w dniu 4 marca br.  Szczegóły konferencji poniżej.
Forma: zdalna (program MS Teams) - LINK DO KONFERENCJI

Czytaj więcej

Nowa publikacja w Katedrze Postępowania Karnego

Uprzejmie informujemy, że w ramach Katedry Postępowania Karnego ukazała się nowa publikacja pod redakcją naukową dr. hab. Marcina Wielca, prof. ucz., dr. Grzegorza Ocieczka, mgr. Bartłomieja Oręziaka, mgr Joanny Repeć oraz mgr Klaudii Łuniewskiej.
Monografia naukowa pt. “Współczesne problemy procesu karnego. Tom I” została wydana nakładem Wydawnictwa Episteme (80 pkt zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki).
Czytaj więcej

Nowa publikacja w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

Miło nam poinformować, że ukazała się kolejna publikacja w ramach serii wydawniczej PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWO MIĘDZYNARODOWE wydawanej w ramach działalności Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego kierowanej przez dr hab. Elżbietę Karską, prof. uczelni.
Monografia pt. Człowiek a medycyna, to już 12 tom serii, której redaktorem naukowym tym razem została dr Katarzyna Grzelak-Bach.Czytaj więcej

Prof. Elżbieta Karska otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski odznaczył dr hab. Elżbietę Karską, prof. ucz. Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Wręczając to wyróżnienie, Minister Adam Niedzielski podkreślił szczególne osiągnięcia naukowe i eksperckie odznaczonej w sferze ochrony praw człowieka w zakresie dotyczącym prawa do zdrowia oraz prawa do ochrony zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej.Czytaj więcej

Zebranie ogólne TNW wybrało nowych członków

Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, o strukturze akademickiej z dwustopniowym członkostwem na podstawie wyboru. Celem TNW jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej. W śród nich znalazła się prof. dr hab.Czytaj więcej

Udział dr. hab. Piotra Zapadki, prof. ucz. w prestiżowej publikacji PAN

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach publikacji Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk, okazała się monografia pt. "Antynomie systemu ochrony zdrowia", z udziałem wybitnych lekarzy i znawców problematyki zdrowia publicznego. W monografii tej, autorem jedynego rozdziału o tematyce prawniczej (pt. "Dokumentacja medyczna jako środek dowodowy w postępowaniu karnym – ujęcie praktyczne") jest dr hab. Piotr Zapadka, prof. ucz. Więcej informacji pod linkiem.

Wyróżnienie na Liście 100 dla naukowca z Wydziału Prawa i Administracji

Dr hab. Marek Świerczyński, prof. uczelni znalazł się w gronie laureatów Listy 100. To inicjatywa Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Lista przedstawia sylwetki stu osób, które w 2021 roku znacząco przyczyniły się do poszerzania wiedzy, popularyzacji oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych w Polsce. Znalezienie się w gronie laureatów to wyraz uznania osób prowadzących działalność na rzecz przybliżania technologii cyfrowej w środowisku lokalnym czy ogólnopolskim.Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach