Spotkanie otwarte z J.E. Ambasadorem Ukrainy - galeria zdjęć

10 marca br. odbyło się spotkanie otwarte z J.E. Ambasadorem Ukrainy w Rzeczypospolitej Panem Adrijem Deszczycą zorganizowane przez Instytut Prawa Międzynarodowego, UE i Stosunków Międzynarodowych WPiA oraz Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Pierwsza edycja UKSW Arbitration Day 2015

10 marca 2015r. w Auli Schumana odbyła się konferencja UKSW Arbitration Day 2015 organizowana przez Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji ?Consensus? oraz uczestników tegorocznego konkursu The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i galerią zdjęć.

Czytaj więcej

Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego


Z przyjemnością informujemy, że Pan prof. UKSW dr hab. Tomasz Siemiątkowski, z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego został powołany składu Komisji Kodyfikacyjnej. Serdecznie gratulujemy!

Jagoda Kwapińska, studentka II roku Prawa, laureatką XIX Lokalnego Konkursu Krasomówczego


12 marca 2015 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów odbył się XIX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji.

Czytaj więcej

Sukces Studentów z Koła Naukowego Prawa Prywatnego w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej


Z radością informujemy, że studenci z Koła Naukowego Prawa Prywatnego zajęli drugie miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej "Student prawa w wydziale cywilnym sądu", który odbył się 15 stycznia 2015 r. w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy! 

Czytaj więcej

XIII edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015


Urząd Patentowy RP ogłasza XIII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2015.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Czytaj więcej

Spotkanie Dziekana WPiA UKSW ze Studentami

W dniu 21 stycznia 2015 r. w sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie Pana Dziekana prof. dr hab. Marka Michalskiego ze Studentami WPiA UKSW reprezentującymi Wydziałową Radę Studencką oraz Klinikę Prawa.Czytaj więcej

Studenci prawa z Koła Naukowego Prawa Prywatnego w finale II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej

W grudniu minionego roku odbyły się eliminacje do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Symulację Rozprawy Cywilnej, organizowanego przez Podkarpackie Centrum Informacji Prawnej. Konkurs polega na opracowaniu stanu faktycznego rozprawy cywilnej przed sądem pierwszej instancji, a następnie na odegraniu rozprawy w sądzie i przesłaniu nagrania do Jury, składającego się z praktyków i teoretyków prawa. Oceniana jest przede wszystkim poprawność merytoryczna (zgodność z obowiązującym stanem prawnym), ale Jury bierze pod uwagę również formę artystyczną.Czytaj więcej

Powołanie Wydziałowej Rady Biznesu

Rada Wydziału Prawa i Administracji powołała Wydziałową Radę Biznesu na mocy Uchwały nr 35/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu.

Wyróżnienie dla Studenta Prawa WPiA UKSW

Pan Tomasz Kaniecki, student drugiego roku na kierunku Prawo WPiA UKSW, otrzymał wyróżnienie w zorganizowanym przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Ambasadami Szwecji i Wielkiej Brytanii konkursie na esej dotyczący Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo Inwestycyjnego (TTIP).Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach