Nowa publikacja pod red. dr. Piotra Burczaniuka

Informujemy, iż ukazała się anglojęzyczna, wieloautorska monografia prawnicza pt. „Legal aspects of the European Intelligence Services’ activities” pod redakcją naukową dr. Piotra Burczaniuka, adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UKSW.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Conterporary problems in the criminal procedure”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Conterporary problems in the criminal procedure”

Dnia 17 października 2022 obyła się druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowa pt. „Conterporary problems in the criminal procedure”. Wydarzenie zostało przeprowadzone  się w formie zdalnej. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Partnerami wydarzenia byli: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Instytutu Prawa Porównawczego im. Ferenc Mádla, Central European Academy - University of Miskolc i Towarzystwo Naukowe Komparatystyki Prawniczej.

Konferencja jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW od 2018 roku. Pierwsze trzy edycje miały charakter krajowy, a od 2021 roku konferencja skierowana jest także do uczestników zagranicznych.
Czytaj więcej

Gratulacje dla Belfrów Roku 2022: dr Katarzyny Grzelak-Bach i dr Marcina Raua

Podczas Gali Belfra Roku, zorganizowanej przez Samorząd Studentów UKSW, wyróżniono najlepszych wykładowców naszego Uniwersytetu. Doceniono także wiele inicjatyw akademickich i uhonorowani zostali studenci.
Uroczyste wręczenie statuetek nauczycielom akademickim, którzy według Samorządu Studentów najlepiej sprawdzili się w swojej roli, odbyło się w auli Jana Pawła II na kampusie Dewajtis.
Do nagrody zostało nominowanych kilkudziesięciu wykładowców oraz prowadzących ćwiczenia z każdego z dwunastu wydziałów Uniwersytetu. Laureatami zostali akademicy, którzy otrzymali najwięcej pozytywnych opinii w ankietach udostępnionych w systemie USOS.
Wyróżnioną na Wydziale Prawa i Administracji została dr Katarzyna Grzelak-Bach jako najlepszy wykładowca roku 2022
Wyróżnionym ćwiczeniowcem został dr Marcin Rau

Serdecznie gratulujemy.

Fotorelacja dostępna - https://uksw.edu.pl/multimedia/gala-belfra-2022/Czytaj więcej

Organizacja pracy Wydziału w dniu 31 października 2022

Szanowni Państwo zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022 Czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Profesor Grażyny Szpor

Z satysfakcją informujemy, że Pani prof. dr hab. Grażyna Szpor, Kierownik Katedry Prawa Informatycznego WPiA UKSW i p.o. Dyrektora Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW, otrzymała Nagrodę Złotego Herolda, przyznaną przez Radę Programową Forum Teleinformatyki.  Serdecznie gratulujemy.<--break- />Czytaj więcej

Zaproszenie na wykład gościnny prof. Davida Forte

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny prof. Davida Forte, prawnika konstytucjonalisty z Uniwersytetu Stanowego Cleveland w USA. Wykład zatytułowany: What Is a Natural Law? - odbędzie się w środę, 26 października, o godz. 13.15, w auli 105 bud. 23. Prof. Forte gościł już na naszym Wydziale w 2019 r., uczestnicząc w panelu z prof. Zbigniewem Lewickim.Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - aspekty prawne i jej znaczenie dla ochrony cmentarzy.

W ramach I Interdyscyplinarnego Kongresu badań nad Cmentarzami w dniu 20 października o godz. 17.00 Auditorium Maximum Aula im. Roberta Schumana (A) odbędzie się panel dyskusyjny USTAWA O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH - ASPEKTY PRAWNE I JEJ ZNACZENIE DLA OCHRONY CMENTARZY organizowany przez Instytut Historii Sztuki UKSW oraz Instytut Nauk Prawnych UKSW. W ramach panelu nastąpi prezentacja projektów ustaw pogrzebowych. Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci przedstawi projekt rządowy, a prof. dr. hab. Tadeusz Zieliński, Inicjatywa społeczna (Nie)zapomniane cmentarze projekt społeczny. Po tym nastąpi dyskusja panelowa: Jakiej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych potrzebujemy? W panelu zapowiedzieli udział: Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, dr hab. Małgorzata Bednarek – inicjatywa społeczna (Nie)zapomniane cmentarze, mec. Dorota Bąbiak-Kowalska, Zastępca Dyrektora w Unii Metropolii Polskich, dr Paweł Drembkowski, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. Prezentację projektów i panel moderuje dr. hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW, Instytut Nauk Prawnych UKSW.Czytaj więcej

Współpraca z Lincoln Memorial University Duncan School of Law.

Pan dr Maciej Hulicki, kierownik kierunków Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej oraz Człowiek w Cyberprzestrzeni przebywał w ostatnich tygodniach na Duncan School of Law, Lincoln Memorial University w Stanach Zjednocznych, wygłaszając serię wykładów oraz realizując badania naukowe z zakresu regulacji algorytmów w ramach realizowanego projektu naukowego pt. "Umowa algorytmiczna jako wyzwanie dla prawa handlowego". W wyniku wizyty dr. Hulickiego została nawiązana współpraca z uniwersytetem amerykańskim, która już obecnie zaowocowała kilkoma wspólnymi inicjatywami badawczo-dydaktycznymi. Pobyt dra Hulickiego został uwieczniony wygłoszonym przez niego referatem pt. "Pillars of algorithmic justice in the digital market", podczas którego zaprezentował rezultaty prowadzonych przez siebie badań naukowych. Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Contemporary problems in the criminal procedure"

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Contemporary problems in the criminal procedure". Konferencja odbędzie się w formie zdalnej 17 października w godzinach 10:00- 14:00.

Udział w konferencji umożliwi Państwu poniższy link:

https://konrad894.clickmeeting.com/international-scientific-conference-contemporary-problems-in-the-criminal-procedure-Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Konkursie Prezesa UOKiK nna najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji i konsumentów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich prac magisterskich i doktorskich poświęconych tematyce ochrony konkurencji i konsumentów do konkursu organizowanego przez Prezesa UOKiK.

Szczegóły w załączniku.Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach