Master in International Relations

Dr Dariusz Fuchs członkiem Komitetu Strategicznego AIDA


Pan dr Dariusz Fuchs został członkiem Komitetu Strategicznego AIDA (Sekcji Polskiej)- Association Internationale de Droit des Assurances. więcej informacji na:  http://www.aida.org.uk/ Serdecznie gratulujemy!
 

Nagrody Rektora UKSW za pozyskanie projektów

Pracownicy naukowi WPiA otrzymali Indywidualne Nagrody Rektora III stopnia za pozyskanie projektów badawczych i edukacyjnych istotnych dla rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i poszczególnych wydziałów. Na liście osób nagrodzonych z WPiA znaleźli się: dr Piotr Chybalski [NCN],  dr Marek Jaśkowski [NCN], dr Marta Osuchowska [NCN], mgr Zbigniew Więckowski [NCN] oraz dr Radosław Mędrzycki [Power 3.1], dr Andrzej Pogłódek [Power 3.1], dr Mateusz Tchórzewski [Power 3.1]. Serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać dary dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Dary zostały przekazane do Schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystkim osobom, które włączyły się w pomoc składamy serdeczne podziękowania. Nasza akacja nie została jeszcze zakończona. Zwierzęta potrzebują Naszej pomocy.Czytaj więcej

Wykład gościnny na WPiA

Gościem naszego Wydziału był Profesor Gábor Hamza z Węgier. 27 listopada 2017 r. poprowadził seminarium z zakresu prawa rzymskiego na temat "Codification (Recodification) of Civil Law in Europe and Roman Law Tradition(s)", natomiast 28 listopada wygłosił wykład na temat "The Basic Characteristics of the Hungarian Fundamental Law (Constitution)". Spotkaniom patronowała Ambasada Węgier w Warszawie, a wykład Profesora Hamzy uświetniła swoją obecnością Jej Ekscelencja Ambasador Węgier Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács.Czytaj więcej

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów WPiA

Pani Weronika Stawińska i Pan Bartłomiej Oręziak, studenci V roku Prawa Stacjonarnego, zostali nagrodzeni Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Serdecznie gratulujemy.

Gratulacje dla Pani dr hab. Elżbiety Morawskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Elżbieta Morawska, adiunkt w Katadrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego WPiA UKSW, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Pan dr Piotr Chybalski Laureatem Konkursu Miniatura 1

Do grona pracowników naukowych UKSW realizujących projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki dołączył Pan dr Piotr Chybalski z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA. Pan Doktor pochyli się nad zagadnieniem - "Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego". Serdecznie gratulujemy! 

Spotkanie z radcami politycznymi ambasad Francji i Niemiec

20 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie studentów UKSW z radcami politycznymi ambasad Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, Panami Thomasem Buffinem (na zdj. przy mównicy) i Larsem Frederikiem Geismannem, poświęcone polityce międzynarodowej reprezentowanych przez nich państw. Spotkaniu przewodniczyli: prof. Dariusz Góra-Szopiński, kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych, oraz dr Magdalena Satora, sekretarz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, którzy do ostatnich rzędów wypełnili amfiteatralną aulę w budynku 23. Czytaj więcej

II sesja naukowa realizowana w ramach projektu ?Człowiek w Cyberprzestrzeni?

9 listopada br., na Wydziale Prawa i Administracji, odbyła się II sesja naukowa realizowana w ramach projektu ?Człowiek w Cyberprzestrzeni? pt. RODO ? Nowe wyzwania prawne i technologiczne w zakresie ochrony danych osobowych.   Sesję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski.

Czytaj więcej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach