Wykład gościnny na WPiA

Gościem naszego Wydziału był Profesor Gábor Hamza z Węgier. 27 listopada 2017 r. poprowadził seminarium z zakresu prawa rzymskiego na temat "Codification (Recodification) of Civil Law in Europe and Roman Law Tradition(s)", natomiast 28 listopada wygłosił wykład na temat "The Basic Characteristics of the Hungarian Fundamental Law (Constitution)". Spotkaniom patronowała Ambasada Węgier w Warszawie, a wykład Profesora Hamzy uświetniła swoją obecnością Jej Ekscelencja Ambasador Węgier Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács.Czytaj więcej

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów WPiA

Pani Weronika Stawińska i Pan Bartłomiej Oręziak, studenci V roku Prawa Stacjonarnego, zostali nagrodzeni Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Serdecznie gratulujemy.

Gratulacje dla Pani dr hab. Elżbiety Morawskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Elżbieta Morawska, adiunkt w Katadrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego WPiA UKSW, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych. Serdecznie gratulujemy!

Pan dr Piotr Chybalski Laureatem Konkursu Miniatura 1

Do grona pracowników naukowych UKSW realizujących projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki dołączył Pan dr Piotr Chybalski z Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA. Pan Doktor pochyli się nad zagadnieniem - "Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego". Serdecznie gratulujemy! 

Spotkanie z radcami politycznymi ambasad Francji i Niemiec

20 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie studentów UKSW z radcami politycznymi ambasad Republiki Francuskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, Panami Thomasem Buffinem (na zdj. przy mównicy) i Larsem Frederikiem Geismannem, poświęcone polityce międzynarodowej reprezentowanych przez nich państw. Spotkaniu przewodniczyli: prof. Dariusz Góra-Szopiński, kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych, oraz dr Magdalena Satora, sekretarz Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, którzy do ostatnich rzędów wypełnili amfiteatralną aulę w budynku 23. Czytaj więcej

Wykład gościnny A Hundred Years of U.S.-Polish Relations

Prof. Neal Pease, kierownik Katedry Historii Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee oraz redaktor naczelny ?The Polish Review?, w dniu 9 listopada 2017 r., w budynku Auditorium Maximum wygłosił wykład zatytułowany: A Hundred Years of U.S.-Polish Relations. Organizatorem wydarzenia była Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych WPiA wraz z Ambasadą USA w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Alumni.Czytaj więcej

Pan dr Michał Rams z 2 pozycją na liście zwycięzców Konkursu ?Rising Stars ? Prawnicy jutra"

Adwokat dr Michał Rams, Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na WPiA, a jednocześnie Młodszy Partner w Kancelarii Kardas & Kardas z Krakowa został w dniu 15 listopada 2017 r. uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie ?Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017?, otrzymując tytuł ?Rising Star Prawnika ? Lidera jutra 2017? i zajmując 2 pozycję na liście laureatów Konkursu. Serdecznie gratulujemy!Czytaj więcej

Grant z NCN dla Pana mgr. Zbigniewa Więckowskiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursu PRELUDIUM 13 na projekty badawcze osób rozpoczynających karierę naukową. Pan mgr Zbigniew Więckowski z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW otrzymał grant na realizację projektu Model prawny leków biopodobnych. Serdecznie gratulujemy!Czytaj więcej

Porozumienie naukowe z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW nawiązał porozumienie naukowe z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem porozumienia będzie między innymi organizacja wspólnych konferencji, seminariów oraz wspólne aplikowanie o granty naukowe. Osobą koordynująca działania ze strony WPIA UKSW jest dr Mariusz Szyrski.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach