Master in International Relations

Granty z NCN dla pracowników WPiA UKSW

Granty w ramach konkursu Miniatura 1 otrzymało dwoje naukowców z Wydziału Prawa i Administracji: Pani dr Marta Osuchowska i Pan dr Marek Jaśkowski. Na realizację swoich projektów badawczych otrzymali łącznie 45 949 zł. Serdecznie gratulujemy!Czytaj więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce

W dniach 28-30 czerwca bieżącego roku w Auditorium Maximimum UKSW odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce i wysiłkom na rzecz jego restytucji. Konferencję została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz Loyola School of Law Loyola Marymount University (Kalifornia).Czytaj więcej

Nagrody Rektora za wkład w rozwój UKSW

Pani dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW otrzymała nagrodę JM Rektora ks. prof. Stanisława Dziekońskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za wkład w rozwój Uczelni. Serdecznie gratulujemy! Czytaj więcej

Wyniki naboru ofert w ramach projektu ?NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0? - dotacja dla studentów Prawa

MNiSW podało wyniki naboru ofert w ramach projektu ?NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0?, w którym studenci Prawa UKSW otrzymali dotację w wysokości 7875 zł przeznaczoną na uczestnictwo w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Celem konkursu jest popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Serdecznie gratulujemy!!!Czytaj więcej

Wizyta Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu

12 czerwca 2017 roku wizytę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW złożył Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu Pan prof. Jean-François Gaudreault-Desbiens. W spotkaniu będącym kulminacją wizyty udział wzięli: Pani dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW oraz Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW reprezentujący władze Wydziału, a ponadto Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW, Pani Małgorzata Wojtczak-Wałachowska (Z-ca Kierownika Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW), mgr Zbigniew Więckowski oraz przedstawiciele studentów.Czytaj więcej

Wystąpienie Pana prof. dr. hab. Bogusława Dybasia

W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyło się wystąpienie Pana Prof. dr. hab. Bogusława Dybasia - historyka, profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, pt.: ?Mapa topograficzna Królestwa Galicji  i Lodomerii z lat 1779-1783 - I zdjęcie wojskowe, tzw. mapa Miega?, połączone z prezentacją programu wydawniczego pełnej edycji krytycznej mapy i opisów topograficznych  ?Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783?.Czytaj więcej

Sesja Naukowa "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii"

31 maja na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyła się Sesja Naukowa p.t.: "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii?. Sesję naukową otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który wygłosił referat p.t.:"Prawo a rozwój nowych technologii?.Czytaj więcej

Jagoda Kwapińska laureatką XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Jagoda Kwapińska studentka IV roku Prawa została laureatką trzeciego miejsca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbył się 19 maja 2017 r.  w Sali Senatu w budynku Głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.<--break- />Czytaj więcej

Pierwsze habilitacje na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

29 maja, podczas Święta UKSW, po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień habilitacyjnych przez WPiA, dyplomy doktorów habilitowanych odebrali: Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Bartosz Majchrzak i ks. dr hab. Mirosław Kosek.

Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Elżbiety Karskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. Elżbieta Karska w ramach konkursu OPUS 12 otrzymała z Narodowego Centrum Nauki grant na realizację projektu badawczego ?Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców?. Serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach