Nowa monografia pod współredakcją naukową Dziekana WPiA

 

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut De Republica wydał nową monografię pod redakcją naukową Dziekana WPiA UKSW dr hab. Bogumiła Szmulika prof. uczelni i Prodziekana WPiA UKSW Dr hab. Jacka Jaworskiego.

Publikacja pod tytułem „Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane” to efekt konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut De Republica oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w 2021 roku.

Książka zawiera wielowątkowe ujęcie tematu i podejście z kilku perspektyw oraz ma stać się fundamentem dla dalszej dyskusji.

 

 

 

Czytaj więcej

Powołanie dr hab. prof. ucz. Artura Kotowskiego w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Informujemy, że Pan dr hab. prof. ucz. Artur Kotowski powołany został w skład Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Serdecznie Gratulujemy

Kadencja składu Sądu Giełdowego wynosi 3 lata.

Czytaj więcej

Udział prof. UKSW dr hab. Piotra Zapadki w Radzie Naukowej prestiżowego kongresu.

Mamy przyjemność poinformować, iż prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka będzie członkiem Rady Naukowej tegorocznej (jubileuszowej) edycji Kongresu Regulacji Rynków Finansowych (FinReg) 2022, organizowanego przez Instytut Allerhanda przy współudziale Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły w poniższym linku. Serdecznie gratulujemy !!!Czytaj więcej

Gratulacje dla Prof. Cezarego Mika

 
Prof. dr hab. Cezary Mik z dniem 7 czerwca 2022 r. został nominowany na listę arbitrów i koncyliatorów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. 
Link z dodatkowymi informacjami znajduje się tutaj: CN.144.2022-Eng.pdf (un.org)
Serdecznie gratulujemy!

Nowa publikacja w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

 
Uprzejmie informujemy o nowej monografii naukowej pt. "Dialog sądowy w sferze praw człowieka" pod redakcją naukową doktoranta w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego mgr Bartłomieja Oręziaka.
Czytaj więcej

Nowa publikacja autorstwa prof. Mariusza Muszyńskiego

Miło nam pinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ukazała się nowa publikacja autorstwa prof. ucz. dr. hab. Mariusza Muszyńskiego pt. Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 3.

Czytaj więcej

Zaproszenie na polsko-niemiecką konferencję naukową 8-10 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na polsko-niemiecką konferencję naukową pt. Idee i wyzwania dogmatyczne nauki prawa administracyjnego: wspólny proces poznawczy.
Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2022 r. w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumanna).
Szczegóły wydarzenia w załączonym programie konferencji.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału do 6 czerwca 2022 r. na adres e-mail: komitet.konf.uksw@gmail.com

Gratulacje dla Prof. Cezarego Mika

W tym roku, po raz drugi po długiej przerwie wręczone zostały nagrody Rektora UKSW za wybitną działalność naukową wykładowcom naszej Uczelni. Miło nam poinformować, że Nagrodą I stopnia wyróżniono Prof. dr. hab. Cezarego Mika. Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje dla Prof. Zbigniewa Lewickiego

Miło nam poinformować, że dr hab. Zbigniew Lewicki, prof. ucz  został ponownie wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM). W jej skład wchodzą m. in. ministowie Konrad Szymański, Jakub Kumoch, Piotr Wawrzyk i profesorowie Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Nowak, Andrzej Zybertowicz.

Zaproszenie na Konferencję Annual Privacy Forum 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Annual Privacy Forum 2022 organizowanym we współpracy przez The European Union Agency for Cybersecurity, DG for Communications Networks, Content and Technology, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie w dniach 23-24 czerwca 2022 r. w Warszawie.Czytaj więcej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach