Zaproszenie do udziału w XIII konferencji z serii „Bezpieczeństwo w Internecie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII konferencji z serii Bezpieczeństwo w Internecie pt. "Globalne Gry, Global Games, Własność Intelektualna, Edukacja, Bezpieczeństwo", która odbędzie się on-line w dniach 10-11 czerwca 2021 r.  W roku 2021 skupiamy uwagę na globalnych „grach i graczach” ale rozpatrujemy ich aktywność także z unijnej i krajowej perspektywy.Czytaj więcej

Nowa publikacja pracowników Wydziału Prawa i Administracji UKSW we współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii UKSW

Informujemy o nowej publikacji pracowników Wydziału Prawa i Administracji UKSW (prof. M. Michalski, dr hab. A. Kotowski, prof. ucz., dr A. Syryt i dr J. Dąbrowska) we współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii (dr hab. R. Wiśniewski., prof. ucz., dr M. Zarzecki) pt. "Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi".Czytaj więcej

Nowa publikacja naukowa w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja autorstwa dr. Radosława Mędrzyckiego oraz  dr hab. Magdaleny Małeckiej-Łyszczek, prof. ucz. z UEK w Krakowie pt. "Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej".

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników socjalnych, profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną.Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism - view of young researchers”

W imieniu Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW serdecznie zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism - view of young researchers”, która odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom dnia 1 czerwca 2021 r.  o godz. 10:00.Czytaj więcej

Zaproszenie na debatę oksfordzką w dniu 31 maja br.

W imieniu Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do biernego udziału w Debacie oksfordzkiej pt. “Cenzura w sieciach społecznościowych i fake news w sieciach społecznościowych”.
Wydarzenie rozpocznie się 31 maja 2021 r. o godzinie 10:00 na platformie Zoom.Czytaj więcej

Zaproszenie na Konferencję Naukową pt. "Współczesne problemy prawa zobowiązań" - 25 i 26 maja

Szanowni Państwo,
Studenci III roku Prawa stacjonarnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej, odbywającej się ONLINE, Konferencji pt. „Współczesne problemy prawa zobowiązań”.Czytaj więcej

Nowa publikacja prof. dr hab. Anny Tarwackiej

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia Pani prof. dr hab. Anny Tarwackiej "Cenzor w sypialni. Urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu republiki". Publikacja dotyczy cenzorów jako strażników moralności w starożytnym Rzymie okresu republiki. Czytaj więcej

Nowa publikacja członków Katedry Postępowania Administracyjnego

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja pod redakcją: dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. ucz., Dagmary Gut, dr. hab. Jacka Jaworskiego, dr. Konrada Łuczaka, dr hab. Martyny Wilbrandt - Gotowicz, prof. ucz. pt. "Postępowanie sądowoadministracyjne". W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego.Czytaj więcej

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni - członkiem prestiżowego gremium

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni z Wydziału Prawa i Administracji została członkiem Rady ds. Społecznych, powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Rada ds. Społecznych to nowy organ, który działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Jej zdaniem jest m.in. analizowanie aktualnej sytuacji społecznej, prowadzenie debat strategicznych i opracowywanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych. Zadaniem członków Rady jest  przygotowanie opinii dla Prezydenta RP na temat praw społecznych, realizacją inicjatyw z zakresu polityki społecznej. W skład Rady wchodzą specjaliści z dziedzin: pedagogiki, socjologii, ekonomii, prawa czy politologii.
Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni jest specjalistą w zakresie nauk prawnych, radcą prawnym. Jej badania naukowe dotyczą relacji prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego. Od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach