Wizyta Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu

12 czerwca 2017 roku wizytę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW złożył Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu Pan prof. Jean-François Gaudreault-Desbiens. W spotkaniu będącym kulminacją wizyty udział wzięli: Pani dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW oraz Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW reprezentujący władze Wydziału, a ponadto Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW, Pani Małgorzata Wojtczak-Wałachowska (Z-ca Kierownika Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW), mgr Zbigniew Więckowski oraz przedstawiciele studentów.Czytaj więcej

Wystąpienie Pana prof. dr. hab. Bogusława Dybasia

W dniu 7 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyło się wystąpienie Pana Prof. dr. hab. Bogusława Dybasia - historyka, profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Instytucie Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, pt.: ?Mapa topograficzna Królestwa Galicji  i Lodomerii z lat 1779-1783 - I zdjęcie wojskowe, tzw. mapa Miega?, połączone z prezentacją programu wydawniczego pełnej edycji krytycznej mapy i opisów topograficznych  ?Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783?.Czytaj więcej

Sesja Naukowa "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii"

31 maja na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyła się Sesja Naukowa p.t.: "Blockchain jako przykład rozwoju nowych technologii?. Sesję naukową otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który wygłosił referat p.t.:"Prawo a rozwój nowych technologii?.Czytaj więcej

Jagoda Kwapińska laureatką XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Jagoda Kwapińska studentka IV roku Prawa została laureatką trzeciego miejsca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbył się 19 maja 2017 r.  w Sali Senatu w budynku Głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.<--break- />Czytaj więcej

Pierwsze habilitacje na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

29 maja, podczas Święta UKSW, po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień habilitacyjnych przez WPiA, dyplomy doktorów habilitowanych odebrali: Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Bartosz Majchrzak i ks. dr hab. Mirosław Kosek.

Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Elżbiety Karskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani prof. Elżbieta Karska w ramach konkursu OPUS 12 otrzymała z Narodowego Centrum Nauki grant na realizację projektu badawczego ?Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców?. Serdecznie gratulujemy.

Konferencja naukowa ?Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej?

10 maja 2017 r. na WPiA UKSW odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego konferencja naukowa pt. ?Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej?. Czytaj więcej

Konferencja naukowa "Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim"

Dnia 26.04 w Auli Schumana odbyła się konferencja naukowa Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim zorganizowana przez europosła Michała Marusika oraz Wydział Prawa i Administracji UKSW. Dyskusja objęła bardzo szerokie spektrum zagadnień prawnych, ekonomicznych i etycznych, co znajdzie wyraz w planowanej publikacji.

Międzynarodowa konferencja Tredicesimo seminario internazionale ?Diritto romano e attualit?? in tema di ?Assemblee popolari?

W dniach 29.04-2.05 odbyła się międzynarodowa konferencja Tredicesimo seminario internazionale ?Diritto romano e attualit?? in tema di ?Assemblee popolari? w Suchej Beskidzkiej. Było to już trzynaste spotkanie romanistów pod hasłem ?Prawo rzymskie i współczesność?, którego temat przewodni stanowiły zgromadzenia ludowe. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UKSW. Wzięli w nim udział goście z siedmiu krajów (Włochy, Rosja, Ukraina, Czechy, Bułgaria, Chiny i Polska).Czytaj więcej

Nowi Pełnomocnicy Dziekana WPiA ds. Programu Erasmus+

W związku z przyjęciem przez Dziekana WPiA rezygnacji Pani mgr Anny Trockiej, 9 maja br. Pan prof. dr hab. Marek Michalski powołał kolejnych dwóch Pełnomocników ds. Programu Erasmus: Panią dr Natalię Kohtamaki dla kierunku Prawo oraz Panią dr Magdalenę Wilczek-Karczewską dla kierunku Administracja. Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki międzynarodowe jest Pan prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra-Szopiński.Czytaj więcej

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach