Zawiadomienia o publicznych obronach doktorskich

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: mgr Sławomiry Kotas-Turoboyskiej, która odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r o godz. 9.00 oraz o obronie mgr Filipa Manikowskiego, która odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r o godz. 11.00.Czytaj więcej

Nowa publikacja członków Katedry Postępowania Administracyjnego

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja pod redakcją: dr hab. Małgorzaty Jaśkowskiej, prof. ucz., Dagmary Gut, dr. hab. Jacka Jaworskiego, dr. Konrada Łuczaka, dr hab. Martyny Wilbrandt - Gotowicz, prof. ucz. pt. "Postępowanie sądowoadministracyjne". W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego.Czytaj więcej

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni - członkiem prestiżowego gremium

Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni z Wydziału Prawa i Administracji została członkiem Rady ds. Społecznych, powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Rada ds. Społecznych to nowy organ, który działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Jej zdaniem jest m.in. analizowanie aktualnej sytuacji społecznej, prowadzenie debat strategicznych i opracowywanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych. Zadaniem członków Rady jest  przygotowanie opinii dla Prezydenta RP na temat praw społecznych, realizacją inicjatyw z zakresu polityki społecznej. W skład Rady wchodzą specjaliści z dziedzin: pedagogiki, socjologii, ekonomii, prawa czy politologii.
Dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. uczelni jest specjalistą w zakresie nauk prawnych, radcą prawnym. Jej badania naukowe dotyczą relacji prawa cywilnego i prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego. Od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.Czytaj więcej

Monografia "Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic" pod redakcją naukową prof. dr hab. Grażyny Szpor oraz dr hab. inż. Agnieszki Gryszczyńskiej

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic pod redakcją naukową prof. dr hab. Grażyny Szpor oraz dr hab. inż. Agnieszki Gryszczyńskiej.Czytaj więcej

Publikacja dr Sebastiana Sikorskiego

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja dr. Sebastiana Sikorskiego pt. "Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją". Książka jest sfinansowana przez Instytut Nauk Prawnych UKSW w Warszawie w ramach  naukowych badań statutowych -  Świadczenia administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia, Warszawa 2020/2021 r.  Czytaj więcej

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Platforma Nowych Technologii"

 Koło Naukowe Prawa Prywatnego ma zaszczyt zaprosić na trzecią edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Platforma Nowych Technologii", która odbędzie się 20 maja 2021 roku zgodnie z aktualnymi standardami w formie zdalnej.Czytaj więcej

Publikacja dr. Krzysztofa Masło

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się monografia autorstwa dr. Krzysztofa Masło pt. „Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie przeciwko ludzkości", z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

Czytaj więcej

Zaproszenie na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników

Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UKSW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN uprzejmie zapraszają na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Cisco Webex Meetings w środę 21 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00.
 Program spotkania:
1. Referat - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz Refleksje romanistyczne.
2. Dyskusja.
Link do spotkania

Nowa publikacja pod red. prof. dr. hab. Marka Michalskiego

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia pod redakcją prof. dr. hab. Marka Michalskiego pt. „Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej”, której autorami są prof. dr hab. Marek Michalski i dr Justyna Dąbrowska z Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW.Czytaj więcej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach