Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych

Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w zakresie:

  • prawa międzynarodowego
  • Unii Europejskiej
  • stosunków międzynarodowych

Swoją działalność rozpoczął w 2008 r. Pierwszym Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Cezary Mik, który przy wsparciu dr. Tadeusza Chabiery oraz dr. Jana Burego sprawował czteroletnią kadencję w latach 2008-2012.

W latach 2012-2013 Dyrektorem Instytutu był dr hab. Zbigniew Lewicki, prof. UKSW.

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora powołano w 2012 r. dr. Szymona Pawłowskiego, natomiast funkcję Sekretarza pełni mgr Katarzyna Gałka.

Obecnie od 2015 r. Dyrektorem jest dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW.

 

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

  • organizowanie, prowadzenie i rozwijanie badań naukowych oraz krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, międzynarodowej i krajowej ochrony praw człowieka, prawa porównawczego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych
  • organizowanie, prowadzenie i rozwijanie dydaktyki na kierunku Stosunki Międzynarodowej
  • inicjowanie i prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu objętego działalnością naukową i dydaktyczną Instytutu
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie statutowej działalności Instytutu
  • wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze UKSW lub WPiA UKSW

 

W skład Instytutu wchodzą:

 

W Instytucie wydawane są dwa czasopisma:

 

Od XI 2012 r. Instytut ma także fanpage na portalach społecznościowych:     

      FACEBOOK                   TWITTER

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach