Instytut Nauk Prawnych

 

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych - dr hab. Artur Kotowski, profesor uczelni i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego. Zainteresowania naukowo badawcze związane są z wykładnią i stosowaniem prawa o problematyką empirycznych badań w naukach prawnych.
W ramach działalności zawodowej także członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Wykaz działalności naukowej: https://wpia.uksw.edu.pl/node/562
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8284-241X

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych - dr Zbigniew Więckowski, adiunkt, sekretarz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestnik projektu "Mistrzowie Dydaktyki".

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7753-3743

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach