Nowy komentarz pod redakcją dr hab. Dariusza Fuchsa, prof. ucz.

Nakładem CWH Beck ukazała się "Mediacja cywilna. Komentarz" mojego współautorstwa ( Warszawa 2022) - pierwsze tego typu ujęcie tematyki mediacji z uwzględnieniem wątków materialnoprawnych i wniosków de lege ferenda. Autorem jest dr hab. Dariusz Fuchs, prof. ucz.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach