Zaproszenie do udziału w X Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są Proste jak drut”

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje już po raz 10 Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są Proste jak drut”. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.

Konkurs służy promocji zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz upowszechnia wiedzę o podatkach. Naszą misją jest budowanie świadomości istnienia zawodu doradcy podatkowego wśród studentów różnych uczelni i kierunków a także promowanie zawodu jako jednej ze ścieżek kariery. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest współpraca ze światem edukacji, dlatego też nawiązujemy współpracę z uczelniami wyższymi w całej Polsce.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www.prostejakdrut.pl
Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl


Pytania ws. konkursu: Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP
tel. 723 575 701, e-mail: prostejakdrut@kidp.pl  ; mazowiecki@kidp.pl  
Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach