Koło Naukowe Teoretyków i Praktyków Prawa


KOŁO NAUKOWE TEORETYKÓW I PRAKTYKÓW PRAWA


kom: 798905521 (Krystian Frelek)


e-mail: ktipp@uksw.edu.pl


KOŁO NAUKOWE TEORETYKÓW I PRAKTYKÓW PRAWA


Koło Naukowe zostało utworzone w październiku 2009 roku przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pasjonujących się tematyką prawniczą. Zostało oficjalnie wpisane do rejestru organizacji studenckich decyzją Rektora Uniwersytetu dnia 4 listopada 2009 roku.


Opiekunem Koła jest dr Krzysztof Matuszek


CELE KOŁA NAUKOWEGO TEORETYKÓW I PRAKTYKÓW PRAWA


Koło Naukowe powstało celem propagowania szeroko pojętej wiedzy prawniczej


Celem naszej działalności jest stworzenie studentom możliwości rozwoju umiejętności i pogłębienia wiedzy w trzech płaszczyznach: praktyki zawodów prawniczych, teorii prawa oraz etosu prawniczego. Członkowie Koła dostrzegają potrzebę kształtowania już na etapie studiów moralnych i etycznych postaw z perspektywy przyszłych zawodów prawniczych. Z tej ideowej podstawy działalności Koła wynikają jego szczególne cele, którymi są między innymi: szerzenie wiedzy o kulturze prawnej, poszerzanie umiejętności stosowania prawa oraz analiza problemów z tym związanych, pogłębianie wiedzy prawniczej w powiązaniu z jej wymiarem praktycznym.


. W szczególności Koło zajmuje się:


- szerzeniem wiedzy o współczesnym państwie i prawie, zawodach prawniczych oraz kulturze prawnej,


- pogłębioną refleksją nad historyczną ewolucją europejskich porządków prawnych,


- otoczeniem troską  dorobku polskiej jurysprudencji,


- analizą problemów związanych ze stosowaniem prawa,


- pogłębianiem praktycznej i teoretycznej wiedzy prawniczej poprzez współpracę z kancelariami, sądami oraz innymi   instytucjami zajmującymi się  tematyką prawną,


- przygotowaniem studentów Wydziału Prawa i Administracji do godnego wykonywania zawodu.


Koło Naukowe ma w swoim dorobku organizację między innymi konferencji poświęconej reformie dostępu do zawodów prawniczych (2009 rok)oraz konferencji pt. ?Jak można wykorzystać fundusze europejskie? (2010 rok).


 


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach