Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW

 

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

 • Dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. uczelni, Dziekan Wydziału 
 • Dr hab. Marcin WIELEC, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału
 • Dr hab. Jacek JAWORSKI, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału

 

PROFESORZY TYTULARNI

 • Prof. dr hab. Mirosław GRANAT 
 • Prof. dr hab. Irena LIPOWICZ                                                                 
 • Prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI
 • Prof. dr hab. Marek MICHALSKI                      
 • Prof. dr hab. Cezary MIK                                       
 • Prof. dr hab. Jadwiga PAZDAN                             
 • Prof. dr hab. Wanda  STOJANOWSKA
 • Prof. dr hab. Grażyna SZPOR
 • Prof. dr hab. Anna TARWACKA
 • Prof. dr hab. Adam WIELOMSKI                
 • Prof. dr hab. Jan ZABŁOCKI 

                                    

DOKTORZY HABILITOWANI

 • Dr hab. Zbigniew CIEŚLAK, prof. uczelni  
 • Dr hab. Dariusz FUCHS              
 • Dr hab. Monika GŁADOCH, prof. uczelni                                     
 • Dr hab. Sławomir GODEK, prof. uczelni                  
 • Dr hab. Dariusz GÓRA, prof. uczelni
 • Dr hab. Leszek GRANISZEWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Agnieszka GRYSZCZYŃSKA                     
 • Dr hab. Małgorzata JAŚKOWSKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Renata KAMIŃSKA, prof. uczelni              
 • Dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Natalia KOHTAMÄKI, prof. uczelni              
 • Ks. dr hab. Mirosław KOSEK, prof. uczelni
 • Dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Zbigniew LEWICKI, prof. uczelni          
 • Dr hab. Eżbieta LOSKA, prof. uczelni   
 • Dr hab. Bartosz MAJCHRZAK, prof. uczelni                           
 • Dr hab. Elżbieta MORAWSKA, prof. uczelni              
 • Dr hab. Mariusz MUSZYŃSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Marta OSUCHOWSKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Agnieszka PISKORZ-RYŃ, prof. uczelni
 • Dr hab. Katarzyna ROSZEWSKA, prof. uczelni                 
 • Dr hab. Maria SZCZEPANIEC, prof. uczelni    
 • Dr hab. Mariusz SZYRSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Marek ŚWIERCZYŃSKI, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Krzysztof WARCHAŁOWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Martyna WILBRANDT-GOTOWICZ, prof. uczelni 
 • Dr hab. Piotr ZAPADKA, prof. uczelni
 • Dr hab. ŻARNOWIEC Łukasz, prof. uczelni

 

PRZEDSTAWICIELE MŁODSZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • Mgr Mateusz  BADOWSKI
 • Dr Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ
 • Dr Marcin BIAŁECKI                         
 • Dr Kamil CZAPLICKI                                           
 • Dr Justyna DĄBROWSKA                                          
 • Mgr Łukasz GOŁĄB 
 • Dr Maciej HULICKI  
 • Dr Radosław MĘDRZYCKI                                                                              
 • Dr Andrzej POGŁÓDEK
 • Dr Sebastian SIKORSKI
 • Dr Ewa SKIBIŃSKA
 • Dr Mariusz STANIK                                
 • Dr Maciej SZMIGIERO                                      
 • Dr Krzysztof ŚWITAŁA           

                                                                                       

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI                                 

 • Dr Beata ZBARACHEWICZ                                     

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • mgr Dagmara GUT

Zgodnie z § 19 ust. 4 uchwały Nr 127/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. doktoranci są reprezentowani w Radzie Wydziału w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Emilia CZARNECKA
 • Zuzanna KILANOWSKA
 • Julita KISIELEWSKA
 • Marcin KOWALCZYK
 • Urszula ŚCISŁOWSKA
   
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach