Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

 • Dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. UKSW, Dziekan Wydziału 

 

PROFESORZY TYTULARNI

 • Prof. dr hab. Mirosław GRANAT                                                                   
 • Prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI
 • Prof. dr hab. Marek MICHALSKI                      
 • Prof. dr hab. Cezary MIK                                       
 • Prof. dr hab. Mieczysław OMYŁA  
 • Prof. UKSW Jadwiga PAZDAN                             
 • Prof. dr hab. Wanda  STOJANOWSKA
 • Prof. dr hab. Grażyna SZPOR.
 • Prof. dr hab. Anna TARWACKA
 • Prof. dr hab. Adam WIELOMSKI                
 • Prof. dr hab. Jan ZABŁOCKI 

                                    

DOKTORZY HABILITOWANI

 • Dr hab. Zbigniew CIEŚLAK, prof. UKSW                  
 • Dr hab. Monika GŁADOCH, prof. UKSW                                      
 • Dr hab. Sławomir GODEK, prof. UKSW                    
 • Dr hab. Dariusz GÓRA, prof. UKSW
 • Dr hab. Leszek GRANISZEWSKI,prof. UKSW                        
 • Dr hab. Małgorzata JAŚKOWSKA , prof. UKSW     
 • Dr hab. Renata KAMIŃSKA, prof. UKSW                
 • Dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW                
 • Ks. dr hab. Mirosław KOSEK, prof. UKSW
 • Dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. UKSW 
 • Dr hab. Zbigniew LEWICKI , prof. UKSW           
 • Dr hab. Irena LIPOWICZ, prof. UKSW
 • Dr hab. Eżbieta LOSKA, prof. UKSW
 • Dr hab. Bartosz MAJCHRZAK, prof. UKSW                            
 • Dr hab. Elżbieta MORAWSKA, prof. UKSW               
 • Dr hab. Mariusz MUSZYŃSKI, prof. UKSW
 • Dr hab. Agnieszka PISKORZ-RYŃ, prof. UKSW
 • Dr hab. Katarzyna ROSZEWSKA, prof. UKSW                   
 • Dr hab. Maria SZCZEPANIEC, prof. UKSW               
 • Dr hab. Marek ŚWIERCZYŃSKI, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Krzysztof WARCHAŁOWSKI, prof. UKSW
 • dr hab. Marcin WIELEC
 • Dr hab. Martyna WILBRANDT-GOTOWICZ, prof. UKSW  
 • Dr hab. Piotr ZAPADKA, prof. UKSW
 • Dr hab. ŻARNOWIEC Łukasz, prof. UKSW

 

PRZEDSTAWICIELE MŁODSZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • Mgr Mateusz  BADOWSKI
 • Dr Marcin BIAŁECKI
 • Dr Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ                          
 • Dr Kamil CZAPLICKI                                           
 • Dr Justyna DĄBROWSKA                                          
 • Mgr Łukasz GOŁĄB 
 • Dr Maciej HULICKI  
 • Dr Radosław MĘDRZYCKI                                                                              
 • Dr Andrzej POGŁÓDEK
 • Dr Sebastian SIKORSKI
 • Dr Ewa SKIBIŃSKA
 • Dr Mariusz STANIK                                
 • Dr Maciej SZMIGIERO                                      
 • Dr Krzysztof ŚWITAŁA           

                                                                                       

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI                                 

 • Dr Beata ZBARACHEWICZ                                     

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • Dagmara GUT

Zgodnie z § 19 ust. 4 uchwały Nr 127/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. doktoranci są reprezentowani w Radzie Wydziału w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Emilia CZARNECKA
 • Zuzanna KILANOWSKA
 • Julita KISIELEWSKA
 • Marcin KOWALCZYK
 • Urszula ŚCISŁOWSKA
   
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach