Rada Wydziału Prawa i Administracji UKSW

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

1. Prof. dr hab. Marek MICHALSKI
     DZIEKAN WYDZIAŁU

2. Dr hab. Bartosz MAJCHRZAK, prof. UKSW

     PRODZIEKAN WYDZIAŁU

3. Dr hab. Anna TARWACKA, prof. UKSW
    PRODZIEKAN WYDZIAŁU       

4. Dr hab. Piotr ZAPADKA, prof. UKSW  
    PRODZIEKAN WYDZIAŁU

 

PROFESORZY TYTULARNI

5. Prof. dr hab. Mirosław GRANAT                                   

6. Prof. dr hab. Marek KORNAT                                      

7. Prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI                       

8. Prof. dr hab. Cezary MIK                                         

9. Prof. dr hab. Mieczysław OMYŁA                               

10. Prof. dr hab. Wanda  STOJANOWSKA

11. Prof. dr hab. Adam WIELOMSKI                

12. Prof. dr hab. Jan ZABŁOCKI                                      

 

DOKTORZY HABILITOWANI

13. Dr hab. Jarosław BRATKIEWICZ

14. Dr hab. Zbigniew CIEŚLAK, prof. UKSW                  

15. Dr hab. Monika GŁADOCH, prof. UKSW                                      

16. Dr hab. Sławomir GODEK, prof. UKSW                    

17. Dr hab. Dariusz GÓRA-SZOPIŃSKI, prof. UKSW

18. Dr hab. Leszek GRANISZEWSKI                         

19. Dr hab. Małgorzata JAŚKOWSKA , prof. UKSW     

20. Dr hab. Grzegorz JĘDREJEK, prof. UKSW

21. Dr hab. Renata KAMIŃSKA               

22. Dr hab. Elżbieta KARSKA, prof. UKSW                

23. Ks. dr hab. Mirosław KOSEK                

24. Dr hab. Irena LIPOWICZ, prof. UKSW                              

25. Dr hab. Zbigniew LEWICKI , prof. UKSW

26. Dr hab. Elżbieta MORAWSKA                

27. Dr hab. Mariusz MUSZYŃSKI, prof. UKSW    

28. Dr hab. Jadwiga PAZDAN, prof. UKSW                  

29. Dr hab. Maria SZCZEPANIEC, prof. UKSW           

30. Dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. UKSW 

31. Dr hab. Grażyna  SZPOR, prof. UKSW       

32. Dr hab. Tomasz SIEMIĄTKOWSKI, prof. UKSW 

33. Dr hab. Marek ŚWIERCZYŃSKI, prof. UKSW

34. Ks. dr hab. Krzysztof WARCHAŁOWSKI, prof. UKSW

35. Dr hab. Martya WILBRANDT-GOTOWICZ   

 

PRZEDSTAWICIELE MŁODSZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

36. Dr Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ                            

37. Dr Kamil CZAPLICKI                                           

38. Dr Justyna DĄBROWSKA                                          

39. Mgr Łukasz GOŁĄB                                               

40. Dr Wojciech KWATKOWSKI

41. Dr Agnieszka MIKOS-SITEK                                    

42. Dr Robert OKTABA

43. Dr Katarzyna ROSZEWSKA                                         

44. Dr Tomasz SZCZUROWSKI                                       

45. Dr Mariusz SZYRSKI                                                  

46. Dr Marcin WIELEC                                                      

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

47. Mgr Małgorzata KALINOWSKA                                           

48. Mgr Magdalena SPIRIDIS                                    

49. Dr Beata ZBARACHEWICZ                                     

 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

50. Mgr Paweł JANAS

51. Mgr Dagmara GUT

52. Katarzyna Berg                                                    

53. Karolina CHRÓL                                      

54. Hubert DEREWENDA                                       

55. Paweł GRALIK                                       

56. Mateusz PIOTROWSKI                                        

57. Natalia RYLSKA                                            

58. Mateusz SASINOWSKI                                      

59. Paweł SZOPA                                           

60. Beata TOMCZYK

61. Bartosz WALCZAK        

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach