Komisje i Pełnomocnicy

 

KOMISJE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
(kadencja 2016-2020)

 

 • Wydziałowa Komisja ds. organizacyjnych i finansowych:

1) prof. dr hab. Marek Michalski - przewodniczący;

2) dr Beata Zbarachewicz;

3) mgr Małgorzata Kalinowska;

4) mgr Łukasz Gołąb - sekretarz
 

 • Wydziałowa Komisja ds. dydaktycznych:

  1) prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński - przewodniczący;

  2) dr Beata Zbarachewicz - zastępca przewodniczącego;

  3) dr Natalia Kohtamäki;

  4) dr Bartosz Majchrzak;

  5) dr Piotr Zakrzewski;

  6) Marek Konieczny -przedstawiciel Studentów;

  7) mgr Jan Sobiech - przedstawiciel Doktorantów;

        8) dr Janusz Wesserling - sekretarz.
 

 1.  Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia:

  1) prof. UKSW dr hab. Zbigniew Lewicki - przewodniczący;

  2) dr Aleksandra Syryt - zastępca przewodniczącego;

  3) prof. dr hab. Jarosław Majewski;

  4) ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski;

  5) dr Przemysław Gawron;

  6) Mateusz Piotrowski - przedstawiciel Studentów;

  7) mgr Anna Chciałowska - przedstawicielka Doktorantów;

        8) dr Tomasz Płudowski - sekretarz.
 

 • Wydziałowa Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń:

  1) prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka - przewodniczący;

  2) prof. UKSW dr hab. Elżbieta Karska;

  3) prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik;

  4) dr Ewa Skibińska;

  5) dr Mateusz Tchórzewski - sekretarz.
   

 • Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej:

  1) prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka - przewodnicząca;

  2) dr Marta Osuchowska - zastępca przewodniczącej;

  3) prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński;

  4) prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra

  5) dr hab. Renata Kamińska;

  6) dr Mariusz Stanik - sekretarz.
   

 • Komisja ds. Badań Naukowych i ich Finansowania:

  1) prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka - przewodnicząca;

  2) dr Marta Osuchowska - zastępca przewodniczącej;

  3) prof. dr hab. Cezary Mik;

  4) prof. UKSW dr hab. Grzegorz Jędrejek;

  5) dr Andrzej Pogłódek - sekretarz.

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
 

 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacyjno-prawnych - mgr Łukasz Gołąb;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału-  mgr Łukasz Gołąb;
   
 • Zastępaca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału - dr Radosław Mędrzycki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW -  mgr Łukasz Gołąb;
   
 • Zastępaca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW - dr Radosław Mędrzycki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych - dr Beata Zbarachewicz;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. systemu Plagiat.pl - dr Natalia Kohtamaki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. administrowania wydziałową stroną internetową -  mgr Agnieszka Król-Bzymek,
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. USOS - mgr Agnieszka Król-Bzymek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Prawo - dr Mateusz Tchórzewski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Administracja - dr Radosław Mędrzycki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów Studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe- dr Andrzej Pogłódek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informacji naukowej - dr Marta Osuchowska;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. promocji WPiA UKSW - dr Marta Osuchowska;
   
 •  Pełnomocnik Dziekana ds. czasopisma "Młody Jurysta" - dr Justyna Dąbrowska;
   
 • Pełnomocnik ds aktywizacji naukowej studentów i doktorantów - dr Mariusz Szyrski;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Administracja -
  dr Magdalena Wilczek-Karczewska;
   
 •  Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni - dr Magdalena Wilczek-Karczewska;
   
 •  Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - dr Magdalena Wilczek-Karczewska;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Prawo - dr Natalia Kohtamaki;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki Międzynarodowe -
   dr hab. Dariusz Góra, prof. UKSW;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. kół i organizacji studenckich - dr Katarzyna Grzelak-Bach;

 • Koordynator ds. współpracy z pracodawcami - dr Agnieszka Mikos-Sitek;
   
 • Pełnomocnik Dziekana ds. badań i współpracy międzynarodowej - dr Maciej Hulicki; 
   
 • Pełnomocnik Dziekana - Koordynator Monitora WPiA UKSW - dr Piotr Zakrzewski


 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach