Komisje i Pełnomocnicy

 

KOMISJE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
(kadencja 2020-2024)

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. Dr hab. Bogusław Szmulik, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr Mariusz Szyrski, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego
 3. Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni 
 4. Dr Przemysław Gawron
 5. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 6. Dr Maciej Hulicki
 7. Dr Szymon Pawłowski
 8. Dr hab. Aleksandra Syryt
 9. Dr Filip Manikowski – Sekretarz
 10. Tomasz Bojanowski – przedstawiciel studentów

Komisja ds. Dydaktyki

 1. Dr hab. Marcin Wielec, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr Mateusz Tchórzewski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Adam Wielomski
 4. Dr hab. Leszek Graniszewski, prof. uczelni
 5. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
 6. Dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni
 7. Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni 
 8. Dr Zbigniew Więckowski
 9. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 10. Dr Szymon Pawłowski
 11. Dr Maciej Hulicki
 12. Dr Janusz Wesserling
 13. Dr Marcin Rau – Sekretarz
 14. Julia Starybrat – przedstawiciel studentów

 

 

KOMISJE RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

Komisja ds. Oceny Pracowniczej

 1. Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jadwiga Pazdan
 3. Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni
 4. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
 5. Dr Mateusz Tchórzewski

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

 1. Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Cezary Mik
 3. Ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. uczelni
 4. Dr Kamil Czaplicki
 5. Dr Zbigniew Więckowski

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI

(kadencja 2020-2024)


 

 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacyjno-prawnych – mgr Łukasz Gołąb
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji Prac Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW – mgr Jacek Kołota
 • Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW – dr Jakub Czepek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW – mgr Jacek Kołota
 • Zastępca Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji prac Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW – dr Jakub Czepek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych – dr Beata Zbarachewicz
 • Pełnomocnik Dziekana ds. systemu antyplagiatowego – dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Monitora Wydziału Prawa i Administracji UKSW – dr Piotr Chybalski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. strony internetowej WPiA – mgr Konrad Radomiński
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informacji naukowej i promocji WPiA – dr hab. Marta Osuchowska, prof. uczelni
 • Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych i czasopism studenckich – dr Justyna Dąbrowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych – dr Maciej Hulicki
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Administracja – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej – dr Magdalena Wilczek-Karczewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Prawo – dr Andrzej Pogłódek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus dla kierunku Stosunki Międzynarodowe – dr Andrzej Pogłódek
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Administracja – dr Anna Reda-Ciszewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni – mgr Mateusz Badowski
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Prawo stacjonarne – mgr Elżbieta Szczepankowska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Prawo Niestacjonarne – dr Marcin Rau
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Stosunki Międzynarodowe – dr Jakub Czepek
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach