ZARZĄDZENIA DZIEKANA WPiA

 • Zarządzenie nr 1/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 października 2012 r. w sprawie obowiązków pracowników naukowo ? dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UKSW związanych z dokumentowaniem wyników egzaminów i zaliczeń w systemie USOSweb;
   
 • Zarządzenie nr 2/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z  9  października 2012r.  w sprawie określenia zasad i procedur doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW;
   
 • Zarządzenie nr 4/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 3 września 2012 w sprawie przeprowadzania hospitacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji;
   
 • Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 3 września 2012 r. w sprawie odbywania konsultacji przez pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UKSW;
   
 • Zarządzenie nr 4/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 24 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW;
   
 • Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym na Wydziale Prawa i Administracji
   
 • Zarządzenie nr 1/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wniosków co do przedkładania spraw do porządku obrad Rady Wydziału
   
 • Zarządzenie nr 2/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności naukowej pracowników
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WPiA UKSW nr 2/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności naukowej pracowników
    
 • Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UKSW związanych z dokumentowaniem wyników egzaminów i zaliczeń w systemie USOS
   
 • Zarządzenie nr 2/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne, niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki Międzynarodowe. 
   
 • Zarządzenie nr 3/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie trybu postępowania w obniżeniu pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016. 
   
 • Zarządzenie nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 października 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania danych teleadresowych Sekretarzy Katedr.
   
 • Zarządzenie nr 2/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie obowiązku uzupełnienia danych w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz przekazania określonych danych dotyczących pracowników Katedr Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. 
   
 • Zarządzenie nr 3/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, jednolite magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki międzynarodowe.
 • Zarządzenie nr 4/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych w Internetowym Systemie Antyplagiatowym na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.

 • Zarządzenie nr 2/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 maja 2017 r.w sprawie ustanowienie procedury dotyczącej nieobecności na zajęciach dydaktycznych

 • Zarządzenie nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 6 lipca 2018 r. wsprawie uzupełnienia efektów kształcenia przez Studentów kierunku Administracja II stopnia

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach