Master in International Relations

Bezpieczeństwa w Internecie

SEKRETARIAT STUDIUM:

WPiA UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój 1717A, wtorek ? piątek w godz. 8.00-15.00,

tel. +48 (22) 569 96 86 , fax +48 (22) 569 97 45

e-mail:

Adresaci:

Studium adresowane jest do pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz do zatrudnionych w innych instytucjach osób, odpowiedzialnych za zabezpieczenie przetwarzanych w instytucji danych, przed atakami z sieci publicznej. Adresatami studium są również pracownicy urzędów i organizacji gospodarczych odpowiedzialni za politykę bezpieczeństwa, analizę ryzyka, taktykę i strategię ochrony informacji.

Cele i efekty kształcenia:

Kształcenie pozwala na uzyskanie aktualnej wiedzy o przestępczości komputerowej i jej penalizacji. Umożliwia też nabycie umiejętności w zakresie technicznych i prawnych zabezpieczeń danych przetwarzanych w sieciach. Zapoznaje z zagrożeniami bezpieczeństwa komputerów, serwerów i ich zasobów oraz z zasadami polityki bezpieczeństwa. Zapoznaje również z metodami zabezpieczania dowodów elektronicznych.Studium adresowane jest ponadto do funkcjonariuszy służby kryminalnej, którzy specjalizują się w przestępczości komputerowej oraz do biegłych i ekspertów sądowych zajmujących się zwalczaniem pedofilii w Internecie.

Terminy zajęć:

Studium trwa dwa semestry roku akademickiego 2010/2011. Obejmuje dziesięć zjazdów sobotnio-niedzielnych, łącznie około 170 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się na WPiA UKSW. Są one prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studium.

Warunkiem uzyskania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń.

Treści programowe (załącznik)

Zasady kwalifikacji:

Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu minimum 30 osób, w przypadku nieuruchomienia studium UKSW zwróci dokumenty i całość opłat.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie tytułu magistra, inżyniera lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uzyskania świadectwa jest uzyskanie przewidzianych programem zaliczeń

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy/ wydrukowany z IRK/, odpis i xero dyplomu, xero dowodu osobistego, 2 zdjęcia.

Po zarejestrowaniu w IRK należy złożyć dokumenty.

Uruchomienie studiów uzależnione jest od zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów. Planowane rozpoczęcie zajęć zostanie podany.

Koszt:

Koszt Studium wynosi 4.500 zł ? opłata za 2 semestry. Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach po 2250.- zł.

Numer konta: BRE S.A. 21114010100000367012001005, nazwa odbiorcy:

UKSW Wydział Prawa i Administracji, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tytułem: Podyplomowe Studium Bezpieczeństwo w Internecie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach