O Katedrze

Katedra Amerykanistyki jest częścią Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych UKSW. Została utworzona decyzją Senatu UKSW w 2007 r.

1. SKŁAD OSOBOWY KATEDRY:

prof. UKSW dr hab. Zbigniew Lewicki ? Kierownik Katedry

dr Tomasz Płudowski ? adiunkt

dr Wojciech Kwiatkowski ? adiunkt, sekretarz katedry

 

2. ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH KATEDRY

Katedra skupia pracowników naukowych różnych dziedzin (fililogia angielska, socjologia, prawo), którzy w swoich badaniach zajmuja się problematyką związaną ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

       3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA KATEDRY

3.1. KONFERENCJE NAUKOWE:

3.2. CZASOPISMA NAUKOWE:

 

4. OSIĄGNIĘCIA KATEDRY

W 2012 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się trzecia część "Historii Cywilizacji Amerykańskiej" autorstwa prof. Zbigniewa Lewickiego.

"Era konsolidacji 1861-1945" stanowi kontynuację dwóch poprzednich tomów, "Ery tworzenia" i "Ery sprzeczności". Obejmuje okres od wydarzeń politycznych i społecznych Wojny Secesyjnej aż po zakończenie walk II wojny światowej. W tym czasie Stany Zjednoczone z jednej strony przechodziły proces konsolidacji wewnętrznej, z drugiej zaś ostrożnie i powoli stawiały pierwsze kroki na scenie globalnej. Ogromne znaczenie dla obu tych kwestii miał gwałtowny rozwój gospodarczy kraju, przynajmniej do nadejścia Wielkiego Kryzysu i krachu na giełdzie w 1929 r.

 

 

 

 

 

 

W 2014 r. nakładem Wydawnictwa naukowego Scholar ukazała się pierwsza w literaturze polskiej książka autorstwa dra Wojciecha Kwiatkowskiego, w której omówiono w sposób systematyczny kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku centralnego Stanów Zjednoczonych tj. Systemu Rezerwy Federalnej. Autor przedstawia historię tworzenia banku, jego strukturę organizacyjną, cele i zadania oraz sposoby ich realizacji, a także mechanizmy podejmowania decyzji przez jego organy i zakres ich autonomii w strukturze władzy USA. Książka przynosi wiedzę pozwalającą odrzucić istniejące w sferze publicznej i często bezkrytycznie przyjmowane (także w Polsce) teorie spiskowe dotyczące powstania i funkcjonowania Systemu Rezerwy Federalnej. Ich żywotność wynika zarówno z nieznajomości tego z jakimi kwestiami bank centralny USA musi zmagać się na co dzień w realiach amerykańskich, ale też z niezwykle złożonego systemu polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

 

 

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że w 2014 r. ukazała się książka pt. "Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo" pod red. naukową prof Zbigniewa Lewickiego, której to autorami są pracownicy katedry. Publikacja obejmuje tematykę, której znajomość jest niezbędna dla całościowego zrozumienia podstawowych zjawisk, które miały decydujący wpływ na powstanie i bezprecedensowo szybki rozkwit Stanów Zjednoczonych pod względem politycznym, ekonomicznych i kulturowym.

 

 

 

 

 

 

Z recencji prof. Elżbiety Oleksy:

"Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, które ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia, polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i prawne zasady działania państwa, gospodarka, szkolnictwo, religia, media i szeroko pojęta kultura - słowem książka przekazuje kompleksową wiedzę o Stanach Zjednoczonych."

Z recenzji prof. Izabeli Rusinowej (UW):

Autorzy w krótkich esejach zawierają zarówno historię omawianej przez siebie problematyki jak i współczesne jej uwarunkowania. Podkreślają też atrakcyjność wzorców amerykańskiego stylu życia dla współczesnego świata. Praca stanowi kompendium wiedzy o dziejach i polityce Stanów Zjednoczonych i może zainteresować wszystkich, którzy chcą poznać to państwo z istniejącą tam różnorodnością instytucji, ludzi oraz tradycji."

5. OGŁOSZENIA:

Więcej bieżących informacji w zakładce "Pracownicy Katedry"

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach