Historia Stosunków Międzynarodowych

Zakres badań naukowych Katedry

Przedmiotem działalności Katedry jest historia stosunków międzynarodowych od średniowiecza do XXI wieku. Stosunki międzynarodowe w kontekście prowadzonej przez Katedrę działalności naukowo-dydaktycznej rozumiane są jako złożone uwarunkowania wspólnej egzystencji państw. Z tego też względu postrzegania historii stosunków międzynarodowych wykracza znacząco poza perspektywę dyplomatyczną obejmując badania nad kształtowaniem relacji międzypaństwowych na wszystkich istotnych płaszczyznach.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach