Katedra Postępowania Cywilnego

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego postępowania cywilnego. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na wybranych aspektach regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustaw okołokodeksowych oraz innych aktów prawnych wpływających na postępowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych. Badania obejmują również wybrane aspekty materialnoprawne spraw cywilnych rozpoznawanych i rozstrzyganych przez ww. Sądy.

 

Skład i struktura Katedry:

    

              Kierownik Katedry do I.2020 r. dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

 

dr Marcin Białecki - adiunkt - p.o. Kierownika Katedry

ORCID: 0000-0003-2894-3775       e-mail: m.bialecki@uksw.edu.pl

dr Sławomira Kotas-Turoboyska - adiunkt

ORCID: 0000-0002-6192-3955         e-mail: s.kotas-turoboyska@uksw.edu.pl

dr Filip Manikowski - adiunkt

ORCID: 0000-0001-6859-9230      e-mail: f.manikowski@uksw.edu.pl

mgr Elżbieta Szczepanowska - asystent (sekretarz Katedry)

ORCID: 0000-0001-5041-1818        e-mail: e.szczepanowska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach