Master in International Relations

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

 

  1. Skład osobowy:

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Cezary Mik

 

Adiunkci:

dr Marek Rzotkiewicz

dr Łukasz Kułaga (sekretarz Katedry)

dr Marek Jaśkowski

dr Krzysztof Masło

dr Konrad Czech

 

Doktoranci

mgr Agnieszka Wicha

mgr Piotr Buczek

mgr Bogusława Kapusta

 

Współpraca

mgr Nina Maciejczyk

 

  1. Zakres badań naukowych (specjalizacja naukowa) Katedry

 

  1. Działalność naukowo-badawcza Katedry

 Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę;

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie współorganizowana przez KPMiE UKSW ogólnopolska konferencja naukowa "Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie".

W dniach 11-12 września 2015 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt.
"Polskie prawo dotyczące stosunków międzynarodowych".

 dniach 8-9 czerwca2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja "Legalizm w systemie prawa międzynarodowego". 

W dniach 5-7 września 2013 r. odbyła się konferencja "Arbitraż w prawie międzynarodowym" - zjazd katedr prawa międzynarodowego w Zegrzu k/Warszawy. 


Czasopisma naukowe

Prof. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Publicznego wydawanego przez WPiA UKSW.

Od 2011 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego wydaje Polish Review of International and European Law  czasopismo w języku angielskim poświęcone problematyce prawa międzynarodowego oraz prawa UE. Aktualnie pismo ma status półrocznika..

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach