Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

  1. Skład osobowy:

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Cezary Mik

Adiunkci: dr Marek Rzotkiewicz; dr Łukasz Kułaga (sekretarz Katedry); dr Marek Jaśkowski; dr Krzysztof Masło; dr Konrad Czech.

Doktoranci: mgr Agnieszka Wicha

Współpraca: mgr Nina Maciejczyk

 

  1. Zakres badań naukowych (specjalizacja naukowa) Katedry

 

  1. Działalność naukowo-badawcza Katedry

 Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę;

         W dniach 29-30 października 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja
         naukowa  "Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo UE” zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz 
         Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wystąpienia konferencyjne są dostępne na stronie int. https://www.youtube.com/  (do
         wyszukiwarki należy wpisać tytuł konferencji).

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie współorganizowana przez KPMiE UKSW ogólnopolska konferencja naukowa "Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie".

W dniach 11-12 września 2015 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt.
"Polskie prawo dotyczące stosunków międzynarodowych".

 dniach 8-9 czerwca2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja "Legalizm w systemie prawa międzynarodowego". 

W dniach 5-7 września 2013 r. odbyła się konferencja "Arbitraż w prawie międzynarodowym" - zjazd katedr prawa międzynarodowego w Zegrzu k/Warszawy. 


Czasopisma naukowe

Prof. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Publicznego wydawanego przez WPiA UKSW.

Od 2011 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego wydaje Polish Review of International and European Law  czasopismo w języku angielskim poświęcone problematyce prawa międzynarodowego oraz prawa UE. Aktualnie pismo ma status półrocznika..

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach