XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.”


 

XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.”

 

Warszawa, 21 października 2020 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie celu tego formularza. Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Adres do korespondencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 190 zł

 

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  „XVII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt; jeśli to możliwe wpisując zbiorcze oznaczenie np. sędziowie II Wydziału Karnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ewentualnie wpisując nazwisko każdej z osób).

 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  5 października 2020 r.

Faktura zostanie wystawiona tylko, jeśli poniższe pola będą wypełnione.

Dojazd na koszt własny.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach