Pracownicy Katedry

Prof. dr hab. Adami Wielomski - kierownik Katedry

         Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 1999-2001 Doradca Prezesa Rady Ministrów d.s. komunikacji społecznej. Redaktor naczelny punktowanego półrocznika naukowego "Pro Fide Rege et Lege", Prezes Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej.

            Specjalizuje się w historycznej i współczesnej zachodnio-europejskiej mysli politycznej, szczególnie francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej.

            Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 15 monografii.

 

Wybrane publikacje:

1.        Od grzechu do apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre?a. Lublin 1999, s. 420 (drugie wydanie 2007).

2.        Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu (1789-1830). Kraków 2003, s. 280 (drugie wydanie 2013).

3.        Hiszpania Franco. Źródła i istota doktryny politycznej. Biała Podlaska 2006, s. 394 (drugie wydanie 2012).

4.        Nacjonalizm francuski 1886-1940. Geneza, przemiany i istota filozofii politycznej. Warszawa 2007, s. 640.

         5.        Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie. Warszawa 2007, s. 348.

6.        Encyklopedia polityczna. T.I. Radom 2007 (współautorzy: J. Bartyzel, B. Szlachta). Radom 2007, s. 480.

7.        Carl Schmitt a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktat lizbońskiego ? rola Prezydenta RP. Wola Rafałowska 2008. (współautor: Paweł Bała), s. 60.

8.       Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych. Warszawa 2008 (współautor: Paweł Bała, wyd. drugie 2016), s. 227.

9.       Konserwatyzm między Atenami a JerozolimąSzkice post-awerroistyczne. Warszawa 2009, s. 248.

10.    Kościół w cieniu gilotynyKatolicyzm francuski wobec Rewolucji (1789-1815). Warszawa 2009, s. 586.

11.    Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. Warszawa 2011, s. 698.

12.    Faszyzmy łacińskieSen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech. Biała Podlaska 2011, s. 240.

13.    Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce. Wybrane zagadnienia. Biała Podlaska 2011 (współautor: Paweł Bała), s. 187.

14.    Myśl polityczna Reformacji i Kontrreformacji. T. I. Rewolucja protestancka. Warszawa 2013, s. 440.

         15.     Prawica w XX wieku. Radzymin 2013, s. 437.

         16.     The Europe of Nations and its Future.   N ationalism, Euroscepticism, Natiocratism . Warsaw 2017     (współautorka: M. Zietek-Wielomska), s. 186.

         17.      W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta. Radzymin 2017, s. 472.

         18.      Prawica w XX wieku 2. Radzymin 2017, s. 433.

         19.      Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków.   Warszawa  2017 (współautorka: M. Ziętek-Wielomska), s. 330.

       

 

 

Dr Natalia Kohtamäki - adiunkt, sekretarz katedry

Doktor nauk prawnych (2011). Studia doktoranckie w kolegium ?Global Financial Markets? na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Jenie (2009-2011). Rozprawa doktorska pt. ?Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union? (?Reforma nadzoru bankowego w Unii Europejskiej?), przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Matthiasa Rufferta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Absolwentka podyplomowych studiów prawno-porównawczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn (LL.M., 2006). Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Stypendystka w niemieckim Bundestagu w ramach programu Internationales Parlaments-Stipendium (2007). Analityk w Polskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (2008-2009).

Zainteresowania badawcze:

 • teoretyczne modelowanie europejskiej przestrzeni administracyjnej
 • agencjie regulacyjne UE
 • zarządzanie wielopoziomowe
 • europejski nadzór finansowy

 

Wybrane publikacje:

Aktualna lista publikacji dostępna w bazie PBN pod adresem:

   https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/1981820/

Monografia:

 • Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, "Studien zum europäischen und deutschen Öffentlichen Recht", Bd. 2, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2012.

Artykuły:

 • Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji regulacyjnej nowego typu - Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, "Ius Novum" 2016, nr 3, s. 329-346;
 • Autonomia instytucjonalna urzędów regulacyjnych Unii Europejskiej: przykład Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2016, vol. 5, nr 2, s. 56-69;
 • Europejska agencjia nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2016, vol. 52, nr 1, s. 93-108;
 • Kultura organizacyjna w agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej, "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 2015, nr 5, s. 67-87;
 • Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się tożsamości europejskiej. Przykład procedur decyzyjnych w nadzorczych agencjach regulacyjnych Unii Europejskiej, w: K.A. Wojtaszczyk et al. (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, WDiNP UW, Warszawa 2015, s. 151-162;
 • Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" 2014, vol. 3, nr 5, s. 321-332;
 • Die ESMA darf Leerverkäufe regeln - Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 22. Januar 2014, "Europarecht" 2014, vol. 49, nr 3, s. 321-332;
 • Kultura jako podstawa potencjału motywacyjnego w polityce zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, ?Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych? 2013, nr 3, s. 153-177;
 • Rosyjska kultura w procesach globalizacji, w: S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 295-316;
 • Europeizacja nadzoru finansowego, "Stosunki międzynarodowe - International Relations" 2012, vol. 45, nr 1, s. 49-74;

 • Polityka Polski wobec Niemiec, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009", Warszawa 2010, s. 93-112;
 • Współpraca transgraniczna w regionie Górnego Renu, "Przegląd Zachodni" 2010, nr 1, s. 240-256;
 • Niemcy wobec operacji NATO w Afganistanie, "Stosunki Międzynarodowe ? International Relations" 2009, vol. 40, nr 3-4, s. 169-188.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach