Ogłoszenia dla kandydatów

 

List Prorektora ds. studenckich i kształcenia

 

Zasady rekrutacji

Zachęcamy kandydatów do kontaktu z komisją rekrutacyjną bezpośrednio przez system IRK.

 

Przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne

  • 20, 21, 22 lipca 2022 r. (I tura) - w godzinach 9.00-13.00 oraz 13.00-17.00 - dokumenty przyjmujemy w sali nr 033 (parter), bud. 21 (Auditorium Maximum);
  • Kandydaci zagraniczni na studia proszeni są o składanie kompletu dokumentów w dniu 22 lipca w godzinach 9:00 - 14:00, ul. Wóycickiego 1/3, sala 106 (Auditorium Maximum, bud. 21).
  • kolejne tury rekrutacji:
    • Tura rekrutacji na studia dzienne w dniach 25 i 26 lipca została odwołana, ze względu na wyczerpanie limitów miejsc;
    • 20, 21, 22, 23 września - godz. 10.00-14.00 - jeżeli będą wolne miejsca na kierunkach. 

 

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne

27 czerwca, 11 lipca , 20 - 22 lipca , 25 lipca; 1, 3, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 sierpnia; 1, 6, 8, 13, 15, 20 i 27 września 2022 r.  - w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Kandydaci na studia stacjonarne z listy rezerwowej

Uprzejmie informujemy, iż w I turze rekrutacji Kandydaci na studia zakwalifikowani jako rezerwa nie składają dokumentów. Do złożenia dokumentów zaproszone są wyłącznie osoby, mające status zakwalifikowany. Kandydaci składają oryginał  lub odpis świadectwa dojrzałości, wydany przez OKE. 

Kandydaci, którzy będą chcieli odebrać dokumenty, proszeni są o zgłoszenie się po nie w terminach: 28 lipca br. (czwartek), godz. 10.00-14.00, p. 1715 (WPiA) oraz 29 lipca br. (piątek), godz. 14.00-16.00, p. 1715 (WPiA).

 

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW PRZEZ OSOBY ZAKWALIFIKOWANE na WPiA, KTÓRE REZYGNUJĄ
Z PODJĘCIA STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/23:

Uprzejmie informujemy, że osoby „zakwalifikowane” na WPiA rezygnujące z podjęcia studiów w roku akademickim 2022/23, które złożyły dokumenty rekrutacyjne w dniach 20, 21, 22 lipca (śr., czw., pt.) w godzinach: 9.00 - 17.00, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 - Auditorium Maximum, pok. 033, mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w dniach:

- 28 lipca br. (czwartek), godz. 10.00-14.00, p. 1715 (WPiA), budynek nr 17, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

oraz

- 29 lipca br. (piątek), godz. 14.00-16.00, p. 1715 (WPiA), budynek nr 17, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3.

Wyznaczone terminy odnoszą się do kandydatów, którzy REZYGNUJĄ Z KIERUNKU STUDIÓW, NA KTÓRY ZOSTALI PRZYJĘCI i chcieliby odebrać dokumenty.

Zwrot opłaty za ELS jest realizowany poprzez procedurę wszczynaną złożonym przez Państwa podaniem o zwrot opłaty za studia.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach